2017-06-30

Cuvier och mänskliga fossil

Georges Cuvier (1769-1832) var inte den förste som studerade fossiler, men var den förste som gjorde vetenskap av det. Han var en pionjär inom den jämförande anatomin, den konst där man utifrån en benbit kan rekonstruera hela djuret. Hans namn är ett av naturvetenskapens riktigt stora.

Likt alla andra människor som någonsin levt, lever och kommer att leva, så hade Cuvier sina fel och brister. Hans kritik av Jean-Baptiste de Lamarck kan sägas leva kvar än idag, då lamarckism fortfarande är ett skällsord, och Lamarck fortfarande i starkt behov av omvärdering –  inte för hans idé om ärvda förvärvade egenskaper, men för att han lanserade en tidig version av evolutionsteorin redan i början av 1800-talet. Cuvier trodde på floden i Första Mosebok, vilket många men långtifrån alla samtida kolleger gjorde. Och så trodde han inte på fossil efter människor.

Det är åtminstone så Cuvier citeras: "l'homme fossile n'existe pas", och årtalet ska ha varit 1812. Jag har ännu inte hittat det citatet i den definitiva, otvetydiga formen. Som så ofta när man har med fina citat att göra uppges källan sällan om någonsin. Är det ännu ett hittepå-citat?

Efter lite grävande hittade jag en längre introduktion i hans storverk Recherches sur les ossements fossiles de qudrupèdes från det året, utgiven på engelska 1813 som Theory of the Earth. I ett avsnitt rubricerat "Proofs that there are no Fossil Human Bones" ges trots det en mer nyanserad bild än så. Cuvier konstaterar att äkta fossil efter människor dittills inte hade hittats. Eftersom mänskliga ben inte har sämre hållbarhet än djurben i motsvarande storlekar, som man redan då hittat mängder av, drog han slutsatsen att det åtminstone inte funnits särskilt många människor som kunnat bli fossil.
I do not presume, however, to conclude that man did not exist at all before this epoch. He might then have inhabited some narrow regions, whence he might have repeopled the earth after those terrible events [syndafloden]. Perhaps also, the places which he inhabited may have been entirely swallowed up in the abyss, and his bones buried at the bottom of the present seas, with the exception of a small number of individuals, which have continued the species.
- Georges Cuvier: Essay on the Theory of the Earth (5:e uppl., 1827), sid 120

Längre fram i samma verk (sid 406) beskriver han ett faktiskt, nyupptäckt mänskligt fossil. Fyndet gjordes av Sir Alexander Cochrane på Guadeloupe. "Guadeloupe-kvinnan" är emellertid inget fossil utan ett modernt skelett som bäddats in i sten. Icke desto mindre har hon blivit en favorit bland kreationister som inbillar sig att hon är någon sorts anomali, "förbjuden vetenskap", ett fynd som kullkastar hela paleontologin och därmed evolutionen och därmed all vetenskap så att bara valda delar av bibeln blir kvar.

Keith Fitzpatrick-Matthews: The Lady of Guadeloupe: a Miocene Homo sapiens?, Bad Archaeology 5 april 2015

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du anger fel dödsår för Georges Cuvier. Han levde tjugo år längre än vad du skriver.

Humanisten

Hexmaster sa...

Tack. 1832 ska det ju vara.