2010-10-28

Den magiska kortmannen

Det har gått ett tag nu, så jag tror jag kan avslöja historien. Utan att uppge några namn.

Vi kontaktades av en person som sade sig ha en paranormal förmåga - inte bara övermänsklig, utan övernaturlig! Hur den manifesterade sig?

Jo, han kunde dra ett kort ur en kortlek, ett visst kort som han tydligen hade någon sorts... Affinitet till (utöka ditt ordförråd). Stoppa tillbaka det, blanda leken, och dra samma kort, på måfå. Tillbaka, blanda, och dra samma kort igen. Och upprepa - åtminstone fyra gånger som han beskrev det. Vad är sannolikheten för det..?

Vi konfererade. Att demonstrera en övernaturlig förmåga med just en kortlek... Vilka tog han oss för? Har man en övernaturlig förmåga, så kan man väl demonstrera den med något annat än just en kortlek. Just en sådan attiralj som kommit att förknippas med trollkarlar eftersom dessa är så ohyggligt duktiga på att göra sådant som för en oinvigd ser absolut omöjligt, rentav övernaturligt, ut. Men som en tränad illusionist väl skulle se direkt att, hehe, det där är ju en [fackterm] med en dubbel [fackterm]! - Något i den stilen.

Så vi letade lite. Vi fick inte tag på någon trollis till själva demonstrationen. Och det skulle, visade det sig, inte heller behövas.

För hur gick det? Ett kort drogs -- hm, "fel" kort. Det stoppades tillbaka i kortleken, och så drogs ... Ett nytt kort. Varken det "rätta" eller det föregående. Hm?

Ännu ett nytt kort, i trippel bemärkelse, drogs och stoppades tillbaka. Och så igen. Nämen..?


För att göra en ovanligt pinsam historia kort (hö hö) så var den påstådda övernaturliga förmågan åtminstone inte en bluff. Den var ingenting. Personen ifråga hade förmodligen dragit samma kort ur en lek vid mer än ett sammanhängande tillfälle, något i den stilen, och därefter dragit slutsatsen att någon övernaturlig förmåga fanns att tillgå.

En ovanligt kass förmåga för att vara övernaturlig, kan man tycka, men OK.

Men nu var det alltså inte ens så mycket. TV och radio kommer nog att dröja ännu en stund. För att bara nämna en av de framtidsutsikter som den, vid detta tillfälle fortfarande förhoppningsfulle, nämnde.

För tron försätter inte bara berg, den försätter vad som helst. Det är den stora hemligheten.

2 kommentarer:

urkan sa...

har spambotarna knäckt ordveriferingen måhända?

Hexmaster sa...

:-) Urkan syftade på några "kommentarer" som inte skulle ha hamnat där till att börja med, nej.