2010-10-05

Galningar #6: Alfred Lawson


Alfred Lawson (i hatt) 1919

En man som kallats the Leonardo da Vinci of kooks, det verkar vara något för denna spalt? - Å jo. Oj oj. Bara en sån sak som att Mardin Gardner i sin klassiska Fads & Fallacies ägnar ett helt kapitel enbart åt Lawson, hans liv och karriär och idéer inom filosofi, fysik, ekonomi ...Karriären mycket kort: Framgångsrik baseball-spelare övergick till den pinfärska flygindustrin med överraskande moderna visioner. Sedan dessa visat sig vara före sin tid (är intrycket jag fått, kan vara fel) ägna sig åt metafysik och allt mer mångfasetterade och sofistikerade tokigheter.

Under depressionen samlade hans föreläsningar om ekonomin, dess problem och lösningar, åhörare och anhängare i stora mängder (miljoner enligt Lawson själv). Bankerna och finansmännen var orsaken, menade han, och en lösning var det Direct Credits Society han grundade.

När världsekonomin började komma på fötter hade Lawson fått fler idéer. Många fler. Hans försök till teori om allting rör sig med begrepp som sicksack- och virvelrörelser, lagen om genomtränglighet och sugande rörelser, och är synnerligen tvärvetenskaplig, då den söker förklara företeelser inom fysik, astronomi, mikrobiologi ... Efter korta studier i ämnet har jag fått intryck av något som, i mer PR-mässiga händer, skulle ha kunnat utvecklas ungefär som L. Ron Hubbards scientologi; det är rörigt, komplicerat, och absolut värdelöst.

Ta den fina glosan equaeverpoise: "en gemensam nivå som ämnen av olika densiteter söker sig mot, orsakande evig rörelse av materia", med Lawsons egen definition; den manifesteras i så olika sammanhang som jordbävningar och livet självt. Lesether är ämnen som omvandlats inne i jorden av ämnen som dragits in i den, en sorts kosmisk solvind; eftersom lesether är lättare än eter, gör de att jorden flyter i den sistnämnda. (Etern hade varit avförd från den fysikaliska dagordningen sedan decennier.) En av de största upptäckterna är att alla föremål, från mikroskopiska partiklar till planeter och stjärnor, är befolkade med intelligenta mikroskopiska varelser, som ställt till med en hel massa genom åren, exempelvis evolutionen och därmed människorna. (Minns Hubbards thetaner.)

1943 fick det hela ett geografiskt fokus, då Lawson köpte en nedlagd skola i Des Moines. Detta blev nu ett University of Lawsonomy, där Lawsons läror lärdes ut. Uppgifterna om denna institution låter snubblande nära rykten och amsagor, men här är några från samtida artiklar: I början av 1950-talet hade skolan 20 studenter; intagningar gjordes vart 10:e år; det tog ca 30 år att bli en utexaminerad Knowlegian i lawsonomi; studierna utgörs uteslutande av Lawsons böcker; andra skrifter var förbjudna.

1954 dog Lawson, efterlämnande skaror av sörjande anhängare, förvirrade politiker (han hade vid ett tillfälle förhörts av en kommitté i senaten) och frustrerade skattmasar (han och hans organisation hade gjort skatteflykt till en del av livet; återigen kommer jag att tänka på Hubbard).

Ifall det inte framgått så vill jag förtydliga: ingen kort bloggpost kan göra Lawson rättvisa. Han är en av de stora stjärnorna på galningarnas himmel. När kommer filmen tro? (Ifall ingen sådan redan gjorts?)


Wikipedia (eng.): Alfred Lawson
Wikipedia (ty.): Alfred William Lawson - betydligt matigare än den engelska
Donna Kossy: Lawsonomy

1 kommentar:

Kurt sa...

Vet du varför den Tyska Wikipedia artikeln är betydligt matigare? Har det funnits intresse för Lawsonomy i Tyskland?