2010-10-13

Faktoid i Nationalencyklopedin

faktoi'd, en uppgift som, i allmänhet eller inom någon grupp, påstås vara eller uppfattas som sann men är mer eller mindre osann. Faktoid (på engelska factoid) nämndes första gången 1973 i Norman Mailers biografi om Marilyn Monroe, "Marilyn".

- NE.se: faktoid

Det är alltså själva ordet som tagits med (ifall ni trodde något annat). Jag fick ta del av utkastet till artikeln (det som syns på gratis-ne.se är en bit kortare än den fullständiga), och gjorde en del justeringar som jag ser att de köpt.

2 kommentarer:

Kurt sa...

7 år efter Wikipedia!

Lena Synnerholm sa...

Det finns bra en anledning till, att det heter WIKIpedia: wiki = snabb på hawaiianska.