2010-10-12

Ordblogg med historia

Boken är regnbågsvacker på utsidan, har ett tilltalande smidigt format och innehåller hur många ord som helst att lära sig omständigheterna kring. Sådant är förstås oemotståndligt!

Ordbloggaren om undertecknads Nya ord med historia. Så förtjust blev hon, att hon erbjuder sina läsare en rad smakprov ur boken. På ordbloggaren.blogspot.com. Hoppas det blir respons. Detta ska bli mycket intressant.