2010-10-17

Björklund, Skolverket och religion

I debatten framställs det som om Jan Björklund vill ha en religionsundervisning där kristendomen framhävs på andra religioners bekostnad, till skillnad från Skolverket som vill att världsreligionerna får jämställd status.

Det är fel.

Även Skolverkets förslag lade avsevärt större tyngd vid kristendomen än övriga religioner.

- Skolverket: Kommentar om kursplanen i religionskunskap

Om frågan framställts korrekt från början hade det inte blivit någon debatt, åtminstone inte den som nu förs. Där man kunnat polarisera, göra sig lustig, försöka inhösta politiska poäng osv. Inte för att det vore första gången en debatt förts för alla andra skäl än frågan i sig.

4 kommentarer:

bosjo sa...

Jag är inte särskilt insatt i frågan, men jag tycker att "Det är fel" är lite för kategoriskt, se til exempel denna debattartikel i SvD. Min spontana bedömning är att man försökt modifiera skolverkets förslag för att tillfredsställa den kristna falangen, men samtidigt behålla en neutral grundsyn. Det har man uppenbarligen inte lyckats med till 100%...

Bertil Lundin sa...

Björklunds uppgift är nog inte helt lätt.

För det är kanske inte helt förvånande att det blir problematiskt när en regering innehåller ett parti som har en värdegrund sprungen ur vidskepelse.

Vi kan dock trösta oss med att det kan bli värre, se Italien eller i synnerhet Israel.

Unknown sa...

Denna debatt är bara en västanfläkt jämfört med vad som kommer när Major Björlund kommer med sina hemsnickrade idéer till universitet och högskolor.

Lena Synnerholm sa...

Vi får se hur illa det blir.