2010-10-04

Lördagsfråga: Martin Ljung


  1. Martin Luther, avporträtterad något yngre än man brukar se honom.
  2. Wilhelm, fram till 1918 kejsare av Tyskland, avporträtterad något senare än man brukar se honom.
  3. Erika Steinbach, verksam i CDU. (Där erica är latin för ljung.)
  4. Viking. Eller något ditåt.
Givetvis till minne av Martin Vilhelm Ljung (1917-2010). Snabbt och säkert satt av Andreas E.

1 kommentar:

Kurt sa...

Namnet "Vilhelm" verkar bara förekomma i Norden, i Tyskland skulle nog en sådan stavning förefalla något underlig!