2010-10-14

Enkla svar på svåra frågor

To every complex question there is a simple answer - and it is clever, neat and wrong.

Detta fina citat (med variationer) har tillskrivits ett antal förmågor genom åren. Oftast H. L. Mencken (1880-1956), en synnerligen skärpt herre som visste att formulera sig. Skulle citatet kunna vara hans? O ja, utan tvekan. Är det hans? ... Ja, det var frågan det.

Jag har inte hittat Källan, och de tydligaste indikationerna åt hans håll är från 1970-talet. Tills facit uppvisas, håller jag det för en formulering från annat håll, sannolikt anonym, som flera år efter Menckens död tillskrevs honom. Och som tack vare det välkända namnet fick luft under vingarna på ett sätt som ett trist anonymous inte hade kunnat.

2 kommentarer:

Anonym sa...

H. L. Mencken, "A Mencken Chrestomathy: His Own Selection of His Choicest Writing", kapitel 25, sid 443.

Hexmaster sa...

OK, tack. Återkommer när jag fått det bekräftat.

(Chrestomathy = gr. khrestos användbar + mathein kunskap. Används om lite mer selektiva antologier o.dyl.)