2010-05-03

Lördagsfråga: Ossian och Macpherson


  1. Kronprins Oscar, sedemera den I.
  2. Ossian Berger i Stockholm. Riksdagsledamot, justitieminster 1902-05. Var en tid med i "Första kammarens moderata parti", vars namn nog lever kvar i dagens Moderater.
  3. Martin Ljung som skojt; en annan Ljung-sketch (från Funny Boy 1958) är den där det skojas om en Fingal Olsson.
  4. Pensacola, Florida, får ett stänk av Katrina 2005
På 1760-talet gjorde Ossians sånger succé. Tre namn som förekom där var Oskar, Ossian och Fingal, som på detta sätt införlivades i den svenska namnbanken. Dikterna hade skapats av en viss Ossian för mycket länge sedan, och hade upptäckts och översatts från gaeliskan av James Macpherson, som senare skulle bli sekreterare för guvernör Johnstone i Pensacola.

Från början kom diktens äkthet att ifrågasättas. En som ifrågasatte såväl verkets autenticitet som dess litterära värde var dr Samuel Johnson, hans replik är värd att återge:

- But Doctor Johnson, do you really believe that any man today could write such poetry?
- Yes. Many men. Many women. And many children.

Andra har värderat sångerna betydligt högre, men snarare på grund av Macpherson än någon Ossian. För deras uråldriga ursprung var visserligen inte helt påhittat, men till stor del; en del material var genuint, men hade sedan justerats och utökats till något som i stort sett var nytt. Detta är också en av litteraturhistoriens mest framgångsrika bluffar.

4 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Är inte Ossian och Oskar olika versioner, av samma namn?

Hexmaster sa...

Båda namnen har med hjortar att göra. Det är olika personer, Oscar var son till Oisín, sonson till Fionn mac Cumhail, eller Fingal hos Macpherson.

Lena Synnerholm sa...

Är ordet ”skojt”, ett äldre uttal av ”scout”? Eller är det bara på stockholmska, som det uttalas ”skaut”? Annars betraktar jag ”skojt”, som en form av ordlek: ”skojt” = ”skämtscout”.

Andreas E sa...

Skojt är bara på skoj.