2010-05-09

Muhammed (PBUH)

Om ni läser om Islams store profet så kan ni se honom åtföljd av denna märkliga parentes: PBUH, FVMH eller SAAW, m.fl. Vad är grejen?

Grejen är att det är en välgångsönskning, salah (plural salawat). Sådana läggs in när man nämner profeten, någon ärkeängel, eller för den delen Jesus eller Maria.

PBUH = Peace Be Upon Him, dvs. Frid vare med honom FVMH på svenska

SAW, SAAW, SAAS = sall Allahu 'alayhi wa sallam "må Gud ge frid och välsignelse åt honom och hans familj"

Enligt vissa muslimska traditioner skall rättrogna ge salawat så fort viktiga namn som exempelvis profetens nämns. Andra gör ingen stor sak av detta, och åter andra tycker att ett slentrianmässigt PBUH är värre än ingenting. Islam har ända sedan början rymt olika skolor, och mestadels har man gjort en betydligt mindre väsen av detta än inom de kristna kyrkorna, där minsta kommatecken lett till splittring.

Men nu vet ni vad denna detalj rör sig om, ifall ni skulle stöta på den.


Wikipedia: Peace be upon him (Islam)

Inga kommentarer: