2010-05-26

De 25 punkterna

Nazisternas partiprogram är fortfarande ganska okänt och finns exempelvis inte publicerat i någon svensk översättning.

- Christer Bergström, "Det nazistiska partiprogrammet" (SMB 2009)

Jag blev paff och skeptisk av denna uppgift - kan det verkligen stämma?

På nätet var det åtminstone inte svårt att hitta en svensk översättning:

1. Vi kräver på självbestämmandets grund alla tyskars sammanslutande i ett Stortyskland.
2. Vi kräver det tyska folkets likaberättigande med andra nationer, och upphävandet av fredsfördragen i Versaille och S:t Germain.
3. Vi kräver land och mark (kolonier) för att föda vårt folk och till bosättning för vårt befolkningsöverskott.
[...]

Metapedia: NSDAPs partiprogram

Känns det igen, "Metapedia"? Det är en nazi-wiki, enkelt uttryckt. (Jag känner inte till vilka som driver den.) Kan man använda en sådan sida som källa? Beträffande många andra av deras artiklar: inte en chans - så länge syftet inte är att studera exempelvis revisionism, såklart. Beträffande en sådan här artikel: nja.

Nu har jag tagit mig tid att jämföra med såväl den engelska översättningen på Wikipedia: National Socialist Program som originalet 25-Punkte-Programm der NSDAP på Deutsches Historisches Museum. Metapedias text håller måttet. Den verkar heller inte ha översatts i andra hand (via exempelvis engelska).

OK, ett direkt fel hittar jag: Det är daterat 24 februari 1921, exakt ett år för sent. De har med den slutkläm som i originalet heter Die Führer der Partei versprechen, wenn nötig unter Einsatz des eigenen Lebens für die Durchführung der vorstehenden Punkte rücksichtslos einzutreten, men utan att nämna att den Führer, dvs. partiledare, som om det skulle behövas skulle garantera punkternas genomförande med sitt liv, vid denna tidpunkt inte hette Hitler utan Anton Drexler.Att granska nyanser i översättningar känns lite bortkastat i sammanhanget, då inte ens den sedemera närmast ansvarige (som hade stor men alls icke ensam del i dess författande) inte brydde sig om finslipande av formuleringar ens i detta det mest grundläggande av dokument, tvärtom:

Med de tjugofem tesernas program erhöll Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet en grund, som måste vara orubblig. Uppgiften för vår rörelses nuvarande och kommande medlemmar får inte bestå i att kritiskt omarbeta dessa punkter utan fastmera i att binda sig vid dem med fullständig förpliktelse. Ty annars kunde nästa generation med samma rätt slösa bort sin kraft på ett sådant formalistiskt arbete inom partiet i stället för att tillföra rörelsen nya medlemmar och därmed nya krafter. För den stora mängden av anhängare kommer vår rörelses väsen att ligga icke så mycket i de ledande satsernas bokstav som i den mening vi förstå att lägga in i dem.

- Adolf Hitler, Mein Kampf (del II, kap. 5)

Partiprogrammet skulle också praktiskt taget från början bli en tom symbol, ett monument i papper att buga sig inför vid högtidliga tillfällen, men inte mycket mer.


När Carl Barks serie från 1950 översattes till tyska så valde man att utesluta en fin detalj.

1 kommentar:

Anonym sa...

Partiprogrammet finns i svensk översättning i boken "Den vanliga vägen" av Erik Göthe, utgiven 1996.