2010-05-06

Utöka ditt ordförråd: grilljanne

Ett gammalt ord för en evig företeelse. Ty en grilljanne var det som från 1890-talet och en tid framåt betecknade det som idag kallas brat, stekare, eller vilka synonymer för bättre mans sämre barn som gäller för tillfället.

Nordisk familjebok definierar det 1909 som "skämtbenämning på tillgjorda unga sprättar, som besökte grillrestauranger". Den specifika lokal som avsågs var Jones Grill i Stockholm, som drevs av Albert Jones. Den låg först vid Jakobs torg på Norrmalm för att sedan flyttas till Norrmalmstorg och bytte där namn till Metropol. "Grill" låter som ett gatukök men avsåg på den tiden en restaurang där gästerna fick se hur köttet tillagades. Jag tror inte ordet har någon koppling till dagens stekare.


Wikipedia: Grilljanne

2 kommentarer:

Kurt sa...

Fanns det grilljane också? Idag är alla sådana beteckningar mera eller mindre könsneutrala.

Hexmaster sa...

Har inte sett någon feminisering, som grilljane eller grilljänta etc.

Jag är inte säker på hur neutrala dagens beteckningar är. Tjejer kan vara brats (i sht Bratz(TM)), men kan de vara stekare..?