2007-09-07

Asfaltsblommor

Växer verkligen växter genom asfalten, nerifrån och upp? (Maskrosor är, av någon anledning, det överlägset vanligaste exemplet man brukar nämna.) Det är möjligen inte så att fröer som hamnar i sprickor som råkar fortsätta genom hela vägbanan skickar ner sina rötter den vägen, för att senare expandera?

Sånt kanske händer ibland, men jo, växter kan verkligen trycka sig igenom asfalten, just på det sätt som man föreställer sig. Hur det går till vet jag inte.

Rotogräsens skott kan redan efter några veckor växa igenom den nya asfalttoppen underifrån.

Håkan Schroeder, Fiberduk under asfalt förebygger rotogräs - En förstudie

Inga kommentarer: