2007-09-20

Akropolis

Denna berömda byggnad är inte Akropolis.Det är templet Parthenon, uppfört åt stadens gudinna Athena på 400-talet. Det finansierades åtminstone delvis med förskingring - en lång historia - vilket var en av anledningarna till det s.k. peloponnesiska kriget. Detta förlorade Athen, vilket innebar slutet på dess guldålder. Så templet betraktas lämpligtvis med blandade känslor.Akropolis är inte en byggnad utan ett berg. Parthenon är det största och ståtligaste byggnadsverket, men som synes långt ifrån det enda. Namnet betyder "den höga staden", där "hög" även kan tolkas "helig", och höjden har haft såväl religiös som försvarsmässig betydelse. Det finns fler grekiska städer med "akropolis", för att inte tala om de otaliga städer runtom i världen som växt upp kring fästningar på höjder.

Inga kommentarer: