2007-09-08

Hundkäkar

För bra många år sedan fick jag höra att vissa hundar, bulldog var det nog som pekades ut, kunde bita tag i något, eller någon, och sedan låsa käkarna. Exakt vad detta innebar nämndes aldrig, men nog lät det effektivt och otäckt så det räckte.

I mitt nuvarande värv har jag fått anledning att fundera närmare över detta. Vad innebär det, egentligen, att hunden "låser käkarna"? Är det en psykologisk låsning som innebär att djuret inte ens med viljekraft kan släppa taget förrän ex.vis offret slutar att röra på sig? Eller är det en fysisk mekanism som gör att bettet blir hårdare och "segare" än hos en motsvarande låsningsfri hund? Eller någonting däremellan?

Bortsett från möjligheten att det är en ren myt :-) så vore det intressant att höra en förklaring från någon som känner till låsnings-fenomenet lite närmare.

Inga kommentarer: