2007-09-21

Kubb

Det hävdas ofta att kubb är ett gotländskt spel som har anor från vikingatiden, eller något ditåt. "Ett medeltida spel från Gotland" står det på en förpackning, "Ett medeltida sällskaps spel (sic) från Gotland" på en annan, osv. Självaste Medeltidsmuseet i Stockholm hade våren 2000 en utställning "Spel och dobbel under medeltiden", där kubb visades upp som ett tidstypiskt exempel.

Efter att ha letat efter fakta i ämnet så kan jag återge ett typiskt exempel, från Wikipedia:

Detta tycks dock vara en ren marknadsföringsploj, och några substantiella bevis på spelets existens före 1990 verkar svåra att få.

Hjälpsamma läsare har dock berättat om kubbspelande på såväl 80-talet som 70-talet, uppgifter som jag inte har anledning att betvivla. Om det saknas skrivna beskrivningar från den tiden så är det kanske för mycket att hoppas på dokumentation från t.ex. 1600-talet... Å andra sidan har jag hittat en kortkort beskrivning av det s.k. knektspelet, vars likheter med kubb är uppenbara. Detta spel skall enligt uppgift vara känt från flera platser i norra Europa. (Många källor nämner kägelspel, som ju är någonting annat - besläktat kanske, men inte mer.)


(Sedan faktoider.nu började har jag haft en sida för tveksamheter som ovanstående. Denna kommer nu att fasas ut när jag lägger dem på bloggen istället, i förhoppningen att få ännu mer respons och belägg än hittills.)

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Hittar du bra belägg någonstans, så vore det trevligt, om du kunde ha den som formell faktoid. Jag trodde felaktigt att den var det.