2007-09-17

grdman

Militärer gillar förkortningar. Luftvärn blir lv, kulspruta blir ksp, spårljusbrandsprängprojektil blir slbrsprj osv. (För att bara nämna några officiella, och tryckbara.)

Och så är det denna: grodman blir ... grdman.

Denna uppgift nämns då och då som den roligaste förkortningen, eller konstigaste, eller knäppaste, eller alltihop; av skäl som är uppenbara för alla utom förkortnings-galna militärer, kantänka.

Men är det sant?

Rundfrågningar bland folk som borde veta besked har (ännu) inte gett något napp. Kanske förkortningen fanns i listorna för några år sedan? Men inte heller rundfrågningar bland sådana har gett något napp, än.

Om det någonsin varit en officiell förkortning så finns det garanterat dokumenterat; i avsaknad av sådan dokumentation så kan man bara dra slutsatsen att grodisen är en anka.

Uppdaterat:
Utöver Lars kommentar nedan så fick jag även ett tips från trägne tipsaren Hans att ta en titt i Stabsreglemente för Försvarsmakten Del 2, Förhandsutgåva - eller förkortat, StabsR 2 Fu (1998 års utgåva). I bilaga 1, "Förkortningar", i denna härliga skrift finns en mängd förkortningar listade, som att helikopterlandningsplats blir hkpldnpl, eller pansarvärnspjästerrängbil blir pvpjtgb. Efter "grdman" letar man dock förgäves.Måste ytterligare förkortningar utöver dem som är fastställda göras, förkortas på det sätt som är vedertaget i allmänt språkbruk. Sådana förkortningar finns främst i Svenska Akademiens ordlista.

Därmed anser jag "grdman" vara så motbevisad som önskas kan.

Bonus: MUCK står inte för "militär utryckning i civila kläder" (även om det givetvis kan tolkas så, men det är en helt annan sak). Det är ett gammalt slangord för att gå fri, komma ur fängelset. Liksom många andra begrepp i "förbrytarspråk" (som det verkligen kallas i bara lite äldre böcker) kommer det från romani, där mukk betyder fri. I det anrika indiska språket prakrit heter det mukka, så vi har med en urgammal indoeuropeisk rot att göra.

Uppdaterat igen!
- Grdisen har omsider kvalat in på faktoider.nu.
Läs på www.faktoider.nu/grdman.html

6 kommentarer:

Anonym sa...

Nix, grdman är en skröna. Ordet grodman har aldrig använts inom försvarsmakten. Det heter dykare där. Röjdyk, adyk för röjdykare och attackdykare t ex.

Tvt står, eller stod, för Televerkets nät. Tvtt skall ha stått för tvätt, inte heller det är sant. Tyvärr. Det vore roligare så.

Anton Larson sa...

Jag som tyckte mig minnas förkortningen från utbildningsmatrial under min tid i försvaret 1992-1993 som värnpliktig telegrafist, men det skulle såklart kunna vara ett konstruerat minne.

Anonym sa...

Grdmannen finns numera med i Handbok Armé - Begrepp och förkortningar från 2016

Hexmaster sa...

Fantastiskt! Ett exemplar av denna skrift får införskaffas.

Anonym sa...

https://i.imgur.com/KEHW6Uy.png

Ragnar sa...

För vad det är värt har jag också ett minne av att ha sett förkortningen, när jag gjorde lumpen som System/teletekniker i flottan 1990. Kommer ihåg det eftersom jag vet att jag fällde en kommentar kring det faktum att "grod" blev "grd" men ordet "man" ville man inte förkorta för då sänker man macho-nivån, och det går inte för sig i det militära.