2022-12-28

Medellösa barns dag?

Just i dag är det Värnlösa barns dag, den dag som fram till 2001 hette Menlösa barns dag. Namnbytet berodde på att ordet ”menlös” förlorat sin ursprungliga betydelse. Att vara ”menlös” betyder nämligen inte att vara trist och töntig. Ett menlöst barn är ett oskyldigt barn. Eller ett ”värnlöst” barn, som vi numera döpt den 28 december till.

- Karin Thunberg, "Det bor värnlösa barn inte bara i Oskarshamn", SvD 28 december 2002

(Not: Det var alltså den 28 december 2001 som Värnlösa barns dag fick sin premiär. Andra datum har cirkulerat men så här ligger det till.)

För flera år sedan (ser jag nu) lade jag ut en kortkort text om ”menlös”, hur det tolkas och har tolkats. Det går tillbaka till Jesu födelse. När Herodes via de österländska stjärntydarna – mer kända under den oriktiga beteckningen de tre vise männen – fått nys om ”judarnas nyfödde kung” låter han ”döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder” (Matt 2:16). Han missar dock Jesus eftersom familjen efter ett gudomligt tips begett sig till Egypten (åtminstone enligt Matteus; Lukas nämner inget om den tillfälliga emigrationen). Det är till minne av de mördade barnen som dagen instiftats: Menlösa barns dag, med ”menlös” i den äldre betydelsen oskyldig, ofördärvad.

En betydelse jag inte tog upp i bloggposten 2007 var ”medellös”. Men även om den inte har med etymologi att göra, och kanske lanserats med glimten i ögat (vilket det skulle ha gemensam med en hel del så kallade folketymologier) så verkar den ha förekommit, på sitt sätt:

jag fick lära mig i skolan på 50 talet att det heter medellösa barns dag och att den dagen skulle man ge fattiga barn överskottet från julen.

- Frank Smith kommenterar Mattias Axelsson: Varför bytte menlösa barns dag namn till värnlösa barns dag? Högtider och traditioner 26 december 2013

Även om det egentligen aldrig hetat ”medellösa barns dag” så är det ingen dålig uppmaning till välgörenhet. Men jag har ännu inte hittat några andra belägg för en sådan dag.


2 kommentarer:

Unknown sa...

Jag har alltid trott att menlösa barns dag kommer sig av att Kung Herodes beordrades att alla nyfödda gossebarn skulle dödas. Detta för att han blivit varnad att en kung hade fötts i hans rike.

Hexmaster sa...

Visst är det så. Jag har lagt in en kort beskrivning av bakgrunden.