2022-12-22

Xmas är OK

abbreviation

1 Often Offensive. Christmas.

- dictionary.com: Xmas

Jag har inte stött på rekommendationen i svenska sammanhang. Men många brukare av engelska kan berätta om hur de i skolan eller av blandade språkpoliser, inte minst inbitna kristna, fått uppmaningen att inte förkorta christmas till xmas. Det ser inte bara slarvigt ut, för att inte säga vulgärt (vilket leder tankarna till den nedan avbildade vulgatan …), utan är rentav ett försök att avkristna julen: take Christ out of Christmas. Sägs det. Ett påstående som givetvis använts av de som menar sig kunna se ett ”krig mot julen”, fört av ateister och andra förtappade.

For us as Christians, [Christmas] is one of the most holy of the holidays, the birth of our savior Jesus Christ. And for people to take Christ out of Christmas. They're happy to say merry Xmas. Let's just take Jesus out. And really, I think, a war against the name of Jesus Christ.

- Franklin Graham, son till den (ö)kände Billy (intervjuad i tv-programmet American morning, CNN 16 december 2005)

'Xmas' should never be used [in Christmas cards]

- Vogue's Book of Etiquette (1948)

Att ”Xmas” saknar Kristus är fel. Därtill ett intressant fel. För X:et är Kristus.

En del har nog fått för sig att X:et föreställer ett kors, och att ordet ”Xmas” därmed skulle motsvara ”kors-mässa”. Men X:et motsvarar här den grekiska bokstaven chi. Stora chi skrivs Χ (bokstaven här till vänster är alltså inte ett latinskt X utan ett genuint grekiskt versalt chi, HTML-koden 935). Ett ord som inleds med chi är χριστός christós, ”den smorde”, som blev ”kristus”. Den vanligt förekommande titeln – för det är ju vad det är – har ofta förkortats, även i hur officiella sammanhang som helst.

Förkortningar och ”koder” har kristna använt från första början. Som när man tog ramsan ”Jesus Kristus, Guds son, frälsare", på klassisk grekiska Ἰησοῦς Χρῑστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ Iesous Christos Theou Huios Soter, och förkortade den till IΧΘΥΣ ichthys, det vill säga ”fisk”. Och sedan använde fiskar som symbol för sin tro; till att börja med kanske som ett hemlig tecken till invigda, men sedan dess har den blivit desto mer känd. Symbolen används än idag, kanske även av kristna som inte vet hur den en gång konstruerades, och som kanske rentav kritiserar bruket av Xmas.

Här är fler kristna förkortningar:

- Kristus med tre bokstäver: Inledningen av Galaterbrevet i latinska standardbibeln Versio Vulgata, även om det inte räcker med ordinära latinkunskaper för att kunna läsa den med förkortningar späckade texten (bilden från bloggposten Bibeln förkortad där jag skriver mer om sånt).

- Kristus med två bokstäver, ”PX”: Tak på lateranbasilikan, Roms domkyrka. (Det kan påpekas att Vatikanens väldiga och välkända Peterskyrka inte är en katedral, som ju är ett annat ord för domkyrka.)

I medeltida biblar kunde Jesus Kristus, ihesum christum, som synes förkortas till ihm xrm. ”Kristus” kunde även förkortas till de två inledande bokstäverna chi rho, som fick bilda Kristus-monogrammet chrismon, ☧ (japp, den finns i Unicode!), som används flitigt på många håll, även i svenska kyrkan. Förkortningen har också använts i sammansättningar, som när anglosaxiska krönikan 1021 skrev om ”XPmas”. Eller så förkortade man det till den enda bokstaven Χ. Eller X. (Att bokstaven är ett kors var säkert ingen bortkastad poäng hos de tidiga förkortarna.)

Så kristna förkortningar är sannerligen inget nytt. Hur gammal är då förkortningen ”Xmas”?

Här är ett belägg som måhända förvånar en och annan språkpolis:

On Xmas Day I breakfasted with Davy.

- Samuel Coleridges dagbok (1801)

Det finns även belägg från 1700-talet, men inga, tycker jag, som slår Coleridges auktoritet. Under 1800-talet blev Xmas riktigt vanligt, kanske ännu mer än idag.

… om vintern skrifver man till och med, dels för korthetens skull, dels af fromhet, för att undvika namnet Christus; Xmas, d v. s. christmas, jul.

- Figaro som den 14 januari 1885 berättade om engelska förkortningar i tal och skrift

Uppfattningen om Xmas som ett avkristnat Christmas dyker sällan upp i svenska sammanhang, men ibland. Här får vi faktoiden serverad med en förklaring som måtte förvåna mången naiv språkpolis, och kanske en del andra, när man i en fascinerande artikel berättar att engelska brukare tagit Christ out of Christmas, inte trots sin fromhet utan på grund av den. Lite som när man inte fick uttala Guds namn; fyra andra bokstäver som inte förbjöds för att de var offensive utan för att de var heliga.


Inga kommentarer: