2022-12-16

Marxistisk astronomi

Jag har studerat många förvillelser och pseudovetenskaper av vitt skilda slag. En del är lättsmälta tokerier som kan sammanfattas i en rimlig bloggpost. Andra är så komplicerade (förutom att vara lika meningslösa som tråkiga) att en livstid känns otillräcklig för att ta till sig alltihop, och där jag inte ens känt att jag ”bottnat” och greppat de fundamentala idéerna. Dit hör antroposofi, scientologi … Och marxism.

Nu är marxismen förvisso inte en enhetlig lära, utan en stor grupp med mer eller mindre utmejslade och genomtänkta idéer vars element tillskrivs ett starkare eller svagare arv från Karl Marx. Poängen är de som menar att marxistisk teori inte är åsikter som man kan hålla med om eller låta bli, utan vetenskap: En beskrivning av verkligheten, kemiskt fri från tyckande och tro. Ärlig politik eller religion (något många skulle kalla en oxymoron) är inte pseudovetenskap, men så fort åsikter eller tro menar sig vara saklig vetenskap så är den ute på synnerligen tunn is. Om ens det …

Nu byter vi ämne! (sade han med en min som antydde att vi kanske inte alls gör det.) Till inflation; inte den tråkiga ekonomiska som är så impopulär just nu utan den kosmologiska, den våldsamma expansion av universum som enligt big bang-teorin inträffade när universum var mycket, mycket ungt. Ja, ”enligt” – ibland påminns man om att big bang inte är en fullkomligt genombevisad tes utan en hypotes, låt vara den som samlar överlägset flest och tyngst röster. Som till exempel när man stöter på någon som inte röstar på den. Vilket nog händer oftare för den som studerar förvillelser och pseudovetenskaper.

There is no known mechanism for such a phase of miraculous expansion. It was simply invented to save the [Big Bang] theory. It is one of a number of purely mathematical devices for which there is no physical evidence, that cosmologists have invented to save the theory. Others include dark matter and dark energy, which cosmologists have never seen but which they claim make up 95% of the stuff in existence. The latest story about galaxies and their improbably truncated childhoods is just the latest mathematical add-on to a theory that is beginning to groan under the weight of its contradictions.

Min markering av en av artikelns huvudpunkter, att big bang-teorin är nys. Så långt inget märkvärdigt, för att vara en stora smällen-stormare; det finns även riktiga snillen som inte trott på big bang, även om de nog inte skulle uttryckt sig så där. Men så fortsätter vi till nästa mening, och vips övergår texten till det sublimt knäppa:

The idea of time, space, matter and energy coming into existence from nothing, is completely incompatible with a materialist outlook on nature.

- David García Colín och Vincent Angerer: The James Webb telescope: an eye onto a universe, infinite in time and space, sajten In Defence of Marxism marxist.com (en oxymoron som URL?) 18 November 2022

A materialist outlook, en materialistisk syn på världen: Det hade kunnat röra sig om den filosofiska strömningen, men i sammanhanget är det tydligt att det gäller den materialism som ibland kallas dialektisk, ibland historisk, eller ”en materialistisk syn på historien” som Marx själv beskrev den. Det största problemet med big bang är, menar artikelförfattarna, att den förutsätter materia ur intet, vilket – enligt dem – förutsätter en skapare, säger en gud, eller varför inte Gud, som ju teorins fader, fader Georges Lemaître, var en uttalad anhängare av. Och sedan dess, menar man vidare, har kapitalismen, som gjorde stor nytta när den vetenskapliga revolutionens bröt ut, övergått till att skydda vanföreställningar som big bang, eftersom den blivit en del av etablissemanget; den har blivit too big to fail.

Det har som sagt även funnits snillen som inte trott på big bang. Jag känner inte till Eric Lerners andra arbeten, men om man lyckas bortse från att han skrivit en bok som The Big Bang Never Happened eller en artikel som The Big Bang didn't happen (iai news 11 augusti 2022) så verkar han inte vara helt tappad bakom en vagn. Den svenske fysikern Hannes Alfvén (nobelpriset i fysik 1970) var det definitivt inte, trots att inte han heller trodde på big bang. Det är för övrigt hans förklaring av universums uppkomst som Lerner argumenterar för, och därmed även hrr artikelförfattare och marxister Colín och Angerer, som verkar använda Lerner som huvudkälla för kosmologiska frågor.

Artikeln avslutas, helt stilenligt, med ett citat från en av de gamla mästarna:

Marxists understand that the battle against decaying capitalism consists not only in a political and economic, but also in an ideological struggle. As Lenin explained, in that fight, Marxists must learn to find allies among “those modern natural scientists who incline towards materialism and are not afraid to defend and preach it as against the fashionable philosophical wanderings into idealism and scepticism which are prevalent in so-called educated society.”

Sedan man sålunda visat att kampen även behöver föras inom naturvetenskapen har artikelförfattarna tyvärr fått lägga in en korrektion. De utgick nämligen ifrån de första observationerna från det nya James Webb-teleskopet, och reaktionerna på dessa. Men de observationerna gjordes innan teleskopet var färdigkalibrerat. När kalibreringen väl var klar, visade det sig att de mest uppmärksammade upptäckterna försvann. Men en sann marxist låter givetvis inte revolutionen kalibreras bort.


Inga kommentarer: