2022-12-01

Bibeln förkortad

Paulus överräcker en bokrulle – ett brev, närmare bestämt – till en lärjunge, för vidare befordran till mottagarna. Vi är i P:et som inleder "Paulus", som inleder brevet ifråga. Den röda texten (vars röda ruber finns kvar i ordet rubrik) berättar att detta är "Incipit eplaad galathac" – det utläses "Incipit epistula ad Galathas", "början av brevet till Galaterna", det vill säga Galaterbrevet.

Jag vet inte när denna läckert illuminerade Bibel gjordes. Texten är uppenbarligen den katolska standardbibeln versio vulgata, "den allmänna versionen", eftersom översättningen gjordes i en värld där latin var det allmänna språket. Men vad står det? Är detta latin?

Paulus apls non ab hominibz ne qz p homine sz p ihm xrm ? dm patrem qui suscitavit
eum amortuic ? q mec sut omc frs ecclijc galatie.

En del krumelurer har jag återgett efter närmast liknande bokstäver, som zätat i "hominibz". Andra, som den lilla vinkeln mellan "xrm" och "dm", liknar inte någon bokstav alls. Att s i slutet av ord skrivs med en c-liknande bokstav kan inses efter en stund; är det månne en grekisk influens?

En sak är klar, och det är att det inte räcker att kunna fraktur och latin för att läsa detta.

"Vanlig" fraktur är inte svårläst. När man väl lärt sig att skilja på s, f och k, och känner igen några sammansättningar som ss/sz, kan man läsa vanliga tidningstexter med jämnmod. Jag försöker att öva frakturläsning lite då och då, och har funnit att lite vana gör susen; inte fullt lika smidigt som vanlig text men heller inte särskilt besvärligt.

Men här behövs mer hjälp.

Här är den latinska texten uttydd:

Paulus apostolus non ab hominibus neque per hominem sed per Iesum Christum et Deum Patrem qui suscitavit eum a mortuis et qui mecum sunt omnes fratres ecclesiis Galatiae

Jag vet inte hur spridda de olika förkortningarna var. En del ser nog så praktiska ut för vardagligare bruk, som när mycket vanliga ord som "que" eller "per" förkortades. Andra verkar mera fackspråkliga. Att skriva "Jesus Kristus och Gud" som "ihm xrm [vinkel] dm" måtte ha sparat mången munk månget penseldrag, men var knappast särskilt vanligt i icke-teologiska sammanhang.

Här är förresten texten på svenska, i Bibel 2000:

Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna i Galatien.


1 kommentar:

Henrik Norbeck sa...

Påminner inte så lite om dagens förkortningar i sms.