2022-12-07

Bara text

THE "SCRAP OF PAPER"

These are the signatures  and seals of the representatives of the Six Powers to the "Scrap of Paper" — the Treaty signed in 1839 guranteeing the independence and neutrality of Belgium.

"Palmerston" signed for Britain. "Bülow" for Prussia.

The Germans have broken their pledged word and devastated Belgium. Help to keep your Country's honour bright by restoring Belgium her liberty.

ENLIST TO-DAY

- Brittisk rekryteringskampanj

Papperet kallas också Londonfördraget, efter staden där det undertecknades den 19 april 1839. Undertecknarna representerade Europas stormakter eller s.k. konsert, på tyska Pentarchie, "fem-välde": Storbritannien, Österrike, Frankrike, Preussen, Ryssland, Nederländerna (som räknades in bland Six Powers) och Belgien, som sedan 1815 varit en del av Nederländerna. Där garanterade de först nämnda den sist nämndas oberoende och eviga neutralitet. (Liksom den tysktalande delen av Luxemburg, en detalj jag inte sett att man gjort en grej av.)

Fördraget hölls fram till klockan 8 på morgonen den 4 augusti 1914. Då gick tyska trupper över gränsen. Det blev för mycket för den brittiske utrikesministern Sir Edward Grey, som den senaste månaden arbetat under allt större press för att förhindra ett storkrig. Han skickade ett ultimatum till Tyskland: Erkänn Belgiens neutralitet före midnatt, eller så är vi i krig. Svaret var givet på förhand.

Samma dag stod Tysklands rikskansler Theobald von Bethmann-Hollweg i sin riksdag och förklarade att invasionen förvisso var ett brott mot internationell rätt, men ett brott man var nödda och tvungna att begå; man skulle gottgöra för det så fort man fick tillfälle. Sedan tog han sig en stund med den brittiske ambassadören Edward Goschen och utvecklade sin syn på deras skenhelighet. För när ni engelsmän går i krig, sade han, är det uteslutande för att försvara engelska intressen, ingenting annat. Skulle ni ha förklarat krig enbart för att försvara Belgiens neutralitet? För ett gammalt avtals skull? Ein Fetzen Papier – en papperslapp, a scrap of paper? Ha! Humbug!

Jag kan ha varit lite upprörd. Hur kunde jag ha varit något annat, när jag såg mina förhoppningar och mödor från hela min tjänst som rikskansler gå om intet?

- Bethmann-Hollweg beskriver episoden långt efteråt; från firstworldwar.com: The Scrap of Paper, 4 August 1914

I Storbritannien tog man vara på rikskanslerns ringaktning för ett internationellt avtal. Det blev särskilt aktuellt sedan den tyska invasionen av Belgien övergått till en hårdhänt ockupation. Även om en hel del av det som tillskrivits tyskarna var överdrivet eller rena påhitt – det var ju trots allt krig – så begicks mer än tillräckligt med belagda krigsbrott av alla de slag, utmed hela skalan, för att motivera beteckningen The Rape of Belgium.

THE SCRAP OF PAPER

Prussia's Perfidy – Britain's Bond.

The Treaty of 1839 (which the German Chancellor tore up, remarking that it was only "a scrap of paper") said:

"Belgium … Shall form an independent and perpetually neutral state. It shall be bound to observe such neutrality towards all other states."

[…]

Germany has trampled on the Treaty she signed.

Can Britons stand by while Germany crushes an innocent people?

ENLIST TO-DAY

 - Mer – tidigare? – på temat

Frasen verkar ha varit hyfsat vanlig som stående uttryck i tyskan. Och när den återkom i krigiska sammanhang gick naturligtvis tankarna även där till Englands krigsförklaring, om än på ett helt annat sätt:

Men Englands krigsförklaring är inte nog, den är bara ein Fetzen Papier och måste bekräftas med Englands soldater.

- (Neuigkeits) Welt Blatt (Österrike-Ungern) den 8 november 1914


*

Det här är förresten Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson. Han intervjuades häromdagen.

Hur ser förutsättningarna ut för att slopa målen?

– Jag tror att det kan bli svårt eftersom de andra har investerat mycket trovärdighet i detta. Men klimatmålen är ju fortfarande bara text på ett papper.

- Martin Kinnunen (SD) intervjuad i Betala för att slippa nå klimatmål SvD 4 december 2022

Som det står här kan uttrycket välvilligt tolkas som en objektiv, odiskutabel sanning: Innan klimatmålen omsatts i regelverk som ger faktiska konsekvenser i samhället och därefter miljön så är de bara papperssvärta. Men eftersom det är just Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson – en kombination som får mig att associera till grönländska viner, gifta ungkarlar och great English lovers – som talar, så är det lätt att tankarna går till en tysk rikskansler.


Inga kommentarer: