2007-12-28

Menlösa barns dag

...Hette denna dag ännu långt in på 90-talet, innan det föråldrade och numer förklenande "menlös" ändrades till det mer aktuella begripliga "värnlös".

Ordet finns inte i bibeln, där står det "gossebarn" el.dyl. Att alla gossebarn på upp till två år inom ett inte alltför begränsat området hades ihjäl borde rimligtvis avsätta sig i några historiska källor; sådana belägg lyser dock med sin frånvaro. Icke desto mindre såg evangelisten Matteus här hur Jeremias profetia från 31:15 uppfylldes: "Ett rop hörs i Rama", alltså det berömda ramaskriet. (Formuleringen med orten "Rama" saknas dock i Karl XII:s bibel. Vet inte om begreppet "ramaskri" är såpass relativt ungt som 1917.)

1 kommentar:

Unknown sa...

Matteus och Lukas är för övrigt helt oförenliga när det gäller Jesu födelse. När jag läser dem får jag alltid intrycket av att båda oberoende av varandra anstränger sig å det grövsta för att förlägga händelsen till Betlehem trots att de inte har minsta belägg för att Jesus någonsin skulle ha satt sin fot (eller vad nu spädbarn sätter) där. I den folkliga traditionen tycks dock både skattskrivningen, barnamorden och landsflykten leva sida vid sida.