2007-12-01

"Förr i tiden"

Vad innebär detta? När inträffade "förr"?

Om jag skall redogöra för mitt personliga "förr" så är det den period då jag började upptäcka omvärlden. Eftersom jag är 71:a motsvarar detta ungefär förra delen av 80-talet.

Å andra sidan är jag även historiskt intresserad, och kan lika gärna diskutera läget (i världen eller delar därav) under andra världskriget, reformationen, vikingatiden, antiken... Alltså även perioder som jag inte har någon egen erfarenhet av. (Även om det naturligtvis alltid är intressant att diskutera sånt som jag bara läst om med folk som själva upplevt det, men det gäller ju inte bara historiska frågor.)

Den knepiga situationen uppkommer främst när äldre personer pratar om hur det var "förr". Det är som regel deras egna minnen som avses, men mer än en gång har jag fått en känsla av att det skall generaliseras; så här är det nu, så här var det "förr", vare sig man förlägger gränsen till 70-talet, 50-talet eller 30-talet. Folk med historiskt perspektiv använder sällan eller aldrig detta ord; de kan prata om vad som gällde hos svensk adel under 1600-talet, eller i Bysans på 1000-talet eller i sydsverige under jägarstenåldern eller i USA på 1950-talet osv. Vadå "förr"? Det är ju alltihop?

Poängen är givetvis att världen är föränderlig, och alltid har varit det. Den outtalade uppfattningen, att saker och ting i princip varit oföränderliga från Hedenhös och fram till för X år sedan verkar dock sitta som berget mest överallt, vare sig man diskuterar språk, samhällets maktfördelning, matvanor, resvanor, rasbiologi, krigföring, pedagogik... På sätt och vis är detta historielösheten i dess största och mest renodlade form: att det först är på sistone som det börjat hända något.

Ironiskt nog är det just historielösheten som brukar kritiseras när man pratar om hur det var "förr"; att dagens ungdomar inte har en aning, den stilen. Vilket visserligen är fallet nog så ofta.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

En relaterad missuppfattning är, att något som gällde för X antal hundra år sedan, skulle utgöra ett urprungligt tillstånd. I själva verket kan det ha uppstått, bara några årtionden tidigare. Eller det kan ha varit konsekvensen, av övergången till jordbruk. Eller vad som helst däremellan.