2007-12-25

Timotej och språkets mysterium

Kärleksscenerna mellan Arn och Cecilia är så outhärdligt Timotej-tufsinufsiga att man sympatiserar med den svartsjuka systern som förråder paret.
- Ur Fredrik Strages recension av Arn-filmen, DN (länk)
(Uppdaterat: den recension som recensenten senare tog tillbaka! Obligatorisk läsning!)

Vi är bra många som inte behöver fundera ett ögonblick över vad Timotej-liknelsen innebär, eftersom vi omedelbart ser framför oss en glad kvinna som springer över en blomsteräng, i slow-motion och med lite vaselin på linsen. Gissningsvis tvekade heller inte Fredrik inför liknelsen - han är född 1972 och växte alltså upp med reklamfilmerna.

När försvann
schampo-märket Timotej från marknaden? Eller jag menar reklamfilmerna, som är det man minns? Cirka 1980?

Recensionen bör alltså ha en rätt stor andel läsare som aldrig sett reklamfilmerna, och som inte har en aning om vad som menas. Eller - och nu kommer det märkvärdiga - så har de aldrig sett reklamfilmerna, men vet i alla fall på ett ungefär vad som menas. De kan ha sett repriser eller pastischer, eller (troligare?) så anar de vad som menas utifrån sammanhanget, som i detta exempel. Det hela går förmodligen till på ungefär samma sätt som när vi tar till oss ord och deras betydelser i allmänhet, och som vi sedan använder utan att ha den minsta aning om deras historia.

Uppdaterat: Timotei stavades ju schampot.

Inga kommentarer: