2007-12-29

Häcken full

Jag har ingen aning om hur uttrycket tolkas nuförtiden, men den "häck" som avses är antingen en foderhäck, alltså en anordning för utfodring av boskap, eller en sorts vagn för hötransporter med motsvarande snedställda sidor av träribbor. Rimligtvis borde en full sådan innebära mindre stress än en tom, men därifrån lär hur som helst uttrycket ha kommit, på något sätt.

Ordet som ligger bakom är det tyska Hek som betyder galler, grind eller halvdörr (och som är samma ord som engelskans hatch). En annan Hek är de holländska, som utgör den över vattnet hängande akterdelen på ett fartyg - kan man ana en svensk koppling där?

En allra sista häck från de västgötska knallarnas (kringvandrande handelsmän) fackspråk, där ordet innebar ett hus eller en ort; måhända snuthäcken för polisstationen är den idag mest levande formen. Eller så är det "Stockhäcken" för Stockholm; allehanda städer hade sådana namn, men det är nog bara denna som lever kvar i den förkortade och något felhörda formen "Eken", som alltså inte har med trädet att göra.

Exempel på ovetande:

...Som symbol passar Eken mycket bra för Stockholm under hela dess 750 år långa existens mellan Saltsjön och Mälaren.

- Lars Ericson, Stockholms historia under 750 år (citerad här)

2 kommentarer:

ruter sa...

Spiksmederna hade en trä häck som man stack ner de färdiga spikarna.
När den häcken var fylld med spik var
Häcken full

Anonym sa...

Här finns en annan förklaring:
pedersord.blogspot.com/2009/09/hacken-full.html