2022-10-13

Nya glesa Sverige

Här är Sveriges koloni i Nordamerika. Som synes fick Nya Sverige ingen lång historia, innan holländarna kom och tog över; sjutton år från 1638 till 1655. Och även om kolonin hade geografisk utbredning så var den en demografisk dvärg.

Samma trakt idag: Delawareflodens nedre lopp, och så ett samhälle som heter Philadelphia som trängt sig på. Eller exempelvis Wilmington, där Kristina en gång låg; idag bland annat känd för en svenskinfluerad flagga och en viss medborgare Biden.

Jag roade mig med att lägga kartorna på varann. Inget finlir, särskilt som Amandus karta glappar något mot verkligheten, men tillräckligt för att ge en uppfattning om geografin. Och som jämförelse Stockholm med omnejd i samma skala.

Betänk nu, att i dessa samhällen och fort, från Älfsborg (idag Elsinboro Township) upp till Fort Nassau, bodde som mest cirka 400 personer. Oftast färre, eller betydligt färre. Även om man hade guvernör Printz som samlande faktor – han ogillades intensivt och var ett givet samtalsämne när man träffade folk från andra hörn av kolonin – så måtte det ha känts ödsligt i Nya Sverige.


Inga kommentarer: