2022-10-28

Håll dina vänner nära …

Håll dina vänner nära, men dina fiender närmare

Det tänkvärda citatet tillskrivs oftast Sun Tzu, ibland Machiavelli. Men det går varken att hitta i The Ancient Art of War eller Fursten. Det kommer från en betydligt senare källa: Gudfadern del II (1974). Vilket i det allmänna medvetandet inte smäller lika högt som de äldre namnen, varför man har justerat; om det nu är medvetet eller omedvetet.


Inga kommentarer: