2022-05-05

Hur farliga är rotvältor?

Rotvältor har man ju varnats för, jämt. Att de kan slå igen när som helst. Och att man då inte vill komma under.

- Bild norpad och beskuren från Bara vara, Isabella Löwengrip 14 februari 2020

När Blondinbella (om nu den signaturen fortfarande används) lade ut denna bild så fylldes kommentarsfältet av verop och varningar.

Hur farliga är rotvältor, egentligen?

Det verkar som om varningen utgått ifrån ett missförstånd, eller att en "detalj" utelämnats. När träd blåser omkull så vill skogsägaren gärna gå ut med sågen och ta hand om virket (om inte annat så för att slippa insekter; det som är bra för fåglar är dåligt för skogsägaren). När stammen kapats lär de allra flesta rotvältor välta ner direkt. Men om de inte gör det? Om marken är frusen till exempel. Då har man kvar en ensam rotvälta, som står och balanserar utan att sitta i någon lång stam. Den vill man inte gå i närheten av!

Efter stormen Dagmar i vintras har de flesta trädstammar kapats loss och virket tagits ut ur skogen. Kvar ligger mängder med rötter, och nu när tjälen går ur jorden är risken stor att de plötsligt rasar ner.

- Varnar för farliga rotvältor, P4 Dalarna 21 mars 2012

Men en sådan "ensam" rotvälta är något annat än en som sitter kvar i trädet:

– Så länge trädet sitter kvar på en rotvälta är det ingen fara alls, men när trädet är borta, det är då som faran finns. Och det finns gott om dem nu, säger Thomas Östlund [distriktschef på Skogsstyrelsen i Mora].

- Ibid.

Det är också den uppgiften som NE presenterar:

Om stammen kapas av först när jorden frusit kan rotvältan förbli stående. När jorden tinar upp kan den falla tillbaka och då skada eller döda såväl människor som djur.

- NE: rotvälta

Samma råd återkommer när experter beskriver risken med rotvältor: Det är de fristående rotvältorna som är farliga, inte de som sitter fast i stammen.

Rotvältor är farliga då stammen kapats och de inte naturligt fallit tillbaka, dvs om de lämnats utan vidare åtgärd. Enda fallet som jag kan tänka mig att en rotvälta med stammen kvar kan innebära en olycksrisk är nog om rotvältan är tyngre än stammen och att stammen varit i spänn av en annan tyngre omkullvält stam och när den kapats vid rotskäret sen leder till att rotvältan med stammen kvar återgår i ursprungligt läge. Det känns dock som ganska osannolikt.

- Erik Valinger, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel SLU, svarar på en läsarfråga: Hur farlig är en rotvälta som har en intakt stam?, SkogsSverige 13 maj 2019

Professorn funderar på om en rotvälta som är tyngre än stammen, inklusive hävstångseffekten, kan slå igen. En annan möjlighet för en rotvälta med stam att slå igen skulle kunna vara om stammen har murknat ordentligt (vilket den som sagt inte får tillfälle till i en välskött skog). Är det en reell risk? Jag får intrycket – där är det igen – att det snarare är en skrivbordskonstruktion, ett försök att motivera ett irrelevant råd.

Nu har ju folk faktiskt skadats och dödats av rotvältor. Hur har det gått till? När jag gått igenom nyhetsrapporteringen, som ju fokuserar på avlidna, har jag hittills enbart hittat uppgifter om folk som varit ute och röjt, eller varit med när andra röjt.

Mannen ska ha varit ute för att röja träd när olyckshändelsen inträffade, enligt uppgift till Expressen.

- Man fastnade under rotvälta – avled, P4 Blekinge 27 april 2013

 … Omkom när han fick en rotvälta över sig vid skogsarbete i trakten av Åre på söndagen.

- DN 15 november 1982

När han höll på att såga av ett träd gick flickan bakom den stora jordtorva som följt med trädrötterna upp. Då trädet sågats av slog rotvältan tillbaka och begravde flickan.

- "Fann dottern död under en trädrot", DN 28 april 1950

Icke skogsarbetande personer som varit ute och plockat bär, lekande barn som inte varit i närheten av röjande fäder, influencers som solat sig m.fl. har lyst med sin frånvaro i den statistiken.

I sammanhanget känns det närmast vilseledande när man, som här Svenska Dagbladet, varnar för rotvältor med ett dödsfall som exempel, utan att nämna att 50-åringen var ute och röjde (artikel nr 2 ovan):

Rotvältor är så klart en spännande miljö för den nyfikne, men inte helt ofarlig. Undvik att klättra eller leka på vältan. Var över huvud taget försiktig med träd som har fallit om de inte ligger platt på marken, är tipset från Skogsstyrelsen.

I april förra året omkom en 50-årig man efter att blivit begravd av en rotvälta i en skog utanför Ronneby i Blekinge.

- Rotvältan kan bli en dödsfälla, SvD 12 mars 2014


Inga kommentarer: