2022-05-19

Att samla glödande kol

Är din fiende hungrig, ge honom bröd, är han törstig, ge honom vatten. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren skall ge dig din lön.

- Ordspråksboken 25:21–22 (Bibel 2000)

Ty tu samkar* kohl tilhopa uppå hans hufwud; och HERren wedergäller tigh thet.

 - D:o (Karl XII, 1703)

For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the LORD shall reward thee.

- D:o (King James)

Uttrycket finns även citerat i Romarbrevet 12:20, där det kanske fått större genomslag.

Men vad betyder det? Hur ska det tolkas?

Den vanligaste tolkningen är att kolen symboliserar samvetskval. Din fiende sitter och blir uppassad av dig, utan anledning. Din godhet bränner i hans samvete; förhoppningsvis får det honom att så småninom ändra sig.

Om detta varit det enda som skrivits i frågan hade det inte varit mycket för denna blogg. Men här är risken liten. Knepiga bibelord har alltid samlat faktoid-byggare, folk som gärna yxar till hypoteser på stående fot, och faktoid-spridare, folk som tar till sig och delar med sig av idéer, utan att fråga efter varifrån de kommer och om det finns någon anledning att tro på dem. Här är en:

Att samla glödande kol är en urgammal bestraffningsmetod. Istället för fängelse kunde man få rödglödat kol på huvudet.

- kristuskonung.blogspot.com: Samla glödande kol.., 10 augusti 2009

Nu har ju mänskligheten en synnerligen väldokumenterad förmåga att hitta på jävelskap åt varann … Men även tortyrmetoder finns belagda. Såväl sådana som verkligen förekommit som rena påhitt (extra källkritiskt sinne rekommenderas därför). I detta fallet kan jag inte hitta något belägg för att denna metod tillämpats.

Här har vi en tolkning till. På engelska cirkulerar följande påstående:

This may refer to an ancient Egyptian custom in which a penitent person carried a bowl of burning embers on his head to show his shame and guilt. By analogy, being kind to an enemy may lead him to shame and repentance.

- biblehub.com: Romans 12 för att ta ett belägg i högen

Jag har inte hittat något belägg för detta "uråldriga egyptiska bruk" mer än det där påståendet – som kopierats, oftast utan att någonting ändrats, till åtskilliga ställen (och nu ännu ett, jag vet).

Slutordet får gå till Kärnbibeln, en pågående översättning som gärna utvecklar texten. Om Ord 25:22 har den följande kommentar:

… Detta ordspråk ingår i ett stycke med flera ordspråk där något fysiskt beskriver något emotionellt. Att ta av sig sina ytterkläder en kall dag illustrerar hur opassande det är att sjunga glada sånger till någon som har sorg, se Ords 25:20. Skvaller jämförs med nordanvinden i Ords 25:23. ["På samma sätt som en nordlig vind ger regn, för en skvallrande (förtalande) tunga med sig mörka ansiktsuttryck."]

På samma sätt talar de glödande kolen om det känslomässiga obehag din fiende känner när hans samvete väcks till liv när du behandlar honom väl. De goda gärningarna bränner i hans samvete över den orätt han gjort dig och leder förhoppningsvis till att han ångrar sig och återupprättas.

- Kärnbibeln: Ordspråksboken 25


* "Samkar" är en äldre stavning av "samlar". När jag läste "du samkar kol" i en K12-bibel från 1847 utgick jag ifrån att det var ett stavfel; sådana är påfallande sällsynta i denna välredigerade text men ett och annat kan man ju tänka sig. Men en kontroll av versen i en äldre utgåva av samma översättning gav ännu ett "samkar". Liksom SAOL.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant språklig kommentar. Ordet vedergälla som på 1700-talet uppenbarligen hade en positiv betydelse men som idag är påtagligt mer negativ.

Fiat Lux sa...

Tänk, jag har av någon anledning alltid tagit för givet att det handlade om ett straff i livet efter detta. Att man skulle få extra mycket glödande kol på huvudet i helvetet eller skärselden.