2020-04-01

Varför luktar det pyton?

Faktafrågan först: Luktar ormar illa?

Tja. En del har en försvarsmekanism där de utsöndrar en illaluktande vätska. De kan också kräkas, vilket bidrar till luktbilden.

Vad som kan vara viktigare i språkliga sammanhang är att uppfattningen att alla ormar luktar illa förekommit, spridd även av den biologiske auktoriteten nr 1.
Alla ormar lukta illa, vilken lukt kommer av tvenne körtlar, som sitta vid genitalierna.
- Linnés föreläsningar över djurriket

Jag hittar inget om att just pytonormar skulle försöka stinka bort fiender, vilket inte är så konstigt eftersom de kan försvara sig på andra sätt. Hur kommer det sig då att just de fått stå för odörer i svenskan?
py'ton adverb – mycket dåligt (vard.) Exempel: det luktade pyton i kylskåpet; hon mår alltid pyton på sjön Hist.: sedan 1968; trol. till 1pyton [dvs ormen]
- Svensk Ordbok

SAOB:s artikel 1pyton trycktes 1955. Då hade betydelsen ännu inte spritt sig från den zoologiska till den vardagliga, varför orsakssambandet inte reds ut där.

För det första kan man – som vanligt, är jag frestad att tillägga – hitta äldre belägg än det som anges i SO.
Resultat: Soldaterna luktar pyton.
Aftonbladet 24 oktober 1963
– Är det sant att karlar luktar pyton, röt ett av Q:na [kvinnorna] på tidningen.
- DN 19 mars 1965
Eftersom slamlagret på botten är ca 3,5 meter djupt krävs mycket arbete bara att få rent kring platsen. Som regel står dykarna till midjan i slammet, fastgjorda vid en lina i dykarbåten så att de inte ska sjunka ytterligare. 
– De luktar stekt pyton, när de kommer upp, kommenterar dykarbasen Edvin Fälting.
- "Huvudlös Nero och död nors fynd kring Vasas vrakplats", SvD 3 augusti 1965

Av dessa belägg och andra framgår att ordet var etablerat kring mitten av 1960-talet. Hade det funnits som slangord i språkets undervegetation för att så småningom blomma ut i tidningsspalter?

Jag hittar retsamt få tidigare belägg för "lukta orm", otillräckligt för att kunna peka ut det som en föregångare.

2 kommentarer:

Karl sa...

Finns motsvarande uttryck med just "pyton" i några andra språk än svenska? Annars kanske det kan ha att göra med ljudlikheten med "spy" (i förening med negativ inställning till ormar i allmänet)?

Mullwarp sa...

Det kan också komma från det franska ordet för fot. Efter en lång marsch eller match kan man säkerligen ha en svettig och illaluktande peton.