2020-04-16

Koldioxid som partiklar och formel


Ordet förekommer såväl i sammanhang som man inte kan förvänta sig så mycket av, som sammanhang man kan förvänta sig mer av. Ett exempel på de senare är här Miljömagasinet den 18 september 2015 (hittad via tidningar.kb.se). "Koldioxidpartiklar"? Menar man molekyler? Som visserligen är en sorts partiklar, i betydelsen "objekt från vars storlek man kan bortse" (NE). Men i dagligt tal, och även nog så många vetenskapliga, syftar partiklar på större ting än så. Den som inte vill ge intryck av att vara naturvetenskaplig analfabet bör skriva "koldioxidhalt" eller liknande.

Å andra sidan finns det inte så få som på fullt allvar betecknar koldioxid "CO2", även i talspråk. Gissningsvis är det inte den kemiska formeln CO2 som spökar utan dess nyttjande på engelska, där det blivit ett alternativ till carbon dioxide.

Inga kommentarer: