2020-04-14

Algoritmer och logaritmer

algoritm: inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem. 
logaritm: den exponent till vilken ett positivt tal a måste upphöjas för att ett givet tal x skall erhållas.
- NE

Algoritmer och logaritmer har gemensamt att de hör till matematiken, och händelsevis är varandras anagram. Där upphör likheterna. Men av samma anledningar – de är "matematiska" och låter inte helt olika – har de ofta blandats ihop.
I Sverige är det, enligt nuvarande lagstiftning, tillåtet att ta patent på färdig programvara. Denna är att betrakta som en vara och skall också skyddas som en sådan. Däremot är det inte tillåtet att ta patent på de logaritmer som en programvara är uppbygd av.
- Tanja Linderborg m.fl. (V): Motion 2001/02:L32 Patent på mjukvara

Det är tur i oturen att företeelserna är såpass olika att man (alltid?) med lätthet kan förstå vad som avses. Eftersom algoritmer förekommer i programvara, och på sistone dessutom blivit rejält omtalade när man diskuterar vad sociala medier som Facebook, Twitter & co gör med sina datafloder, så har folk utan större matematiska och/eller datalogiska kunskaper haft anledning att ta upp dem. Jag känner inte till något liknande allmänt behov av att uttala sig om logaritmer. Så om det första intrycket är oklart, så kan man ta till den enkla tumregeln att "logaritmer" som regel avser algoritmer.

2 kommentarer:

HJ sa...

Nu följer jag inte Facebook, Twitter & co, men just nu är faktiskt logaritmer på tapeten. Smittspridning i olika populationer (länder eller regioner) tenderar att följa exponentiell tillväxt, och logaritmer är användbara för att beskriva spridningens hastighet (fördubblingstid på samma sätt som radioaktivitet har halveringstid). Därför är det vanligt förekommande att följa utveckling över tid i log-skala, då det är lättare att utskilja trender och åtgärders effekt.

Till exempel
https://www.worldometers.info/coronavirus/
tillåter enkel växling mellan linjär och logaritimisk skala.

/Håkan

Hexmaster sa...

Det är sant! Men används ordet i något annat sammanhang än logaritmiska skalor? Jag hittar inga belägg för "algoritmiska diagram" el dyl över spridningen.