2020-04-28

Propaganda


- DN 19 november 1938

Att Goebbels var propagandaminister var inte bara något man sade, utan den officiella beteckningen (det är rentav samma ord på tyska). Det hade inte funkat idag då propaganda fått den högst motiverade kommentaren "ibl. ngt. nedsätt." i Svensk Ordbok; finns det något tillfälle då "propaganda" inte är nedsättande? Men länge var det ett neutralt ord, motsvarande våra dagars information, kommunikation eller PR.
Logen 4146 Standard hade julskyltningssöndagen i Vetlanda anordnat ett propagandafönster vid Delfingatan.
- IOGT:s tidning Reformatorn 24 december 1939

Den mest kända propagandan är Propaganda Fide, "trons spridare". Den katolska organisationen bildades 1622 under motreformationen med syfte att åter leda de själar rätt som man förlorat till protestantismen. Numer heter den Congregatio pro Gentium Evangelizatione, utan att trassla till det med ord vars valör skiftat.


1 kommentar:

Mats Einarsson sa...

I den kommunistiska traditionen användes länge "propaganda" som ett neutralt begrepp. Det senaste exemplet jag hittade vid en snabbgoogling är en artikel av Kommunistiska Partiets tidigare ordförande Anders Carlsson från 2010. Där används det en handfull gånger, i samtliga fall som neutralt begrepp, bl.a.:
"Jag har hört andra kamrater säga att engagemang i sk enfrågerörelser är meningslösa, som parti ger det oss inget eller i vart fall väldigt lite. Istället skall vi syssla med socialistisk propaganda. Vilket vi skall. Men inte enbart."
Meningen med föreningen, http://www.kommunisterna.org/politik/texter/kommunistiska-partiet/meningen-med-foreningen