2020-04-17

Vilka länder har krigat mest med varann?

Frågan är enkel: Vilka två länder har tillbringat mest tid i krig med varann?

Svaret torde vara mer komplicerat. Vilka konflikter som ska klassas som krig är ibland självklart, ibland inte. Går man långt tillbaka i tiden kan definitioner av olika nationer ställa till det. Och så vidare. Men jag har hittills inte sett några ordentliga genomräkningar för att komma fram till så mycket som ett ungefärligt svar.

Det jag sett är två förslag: England/Storbritannien-Frankrike och Sverige-Danmark. Båda verkar fullt rimliga. (Jag har även ignorerat en del fånigheter à la "X och Y var formellt i krig i örtitusen år" etc.) Det skulle inte förvåna om det finns landpar i Asien som bekrigat varann under lång tid. Men om dem vet jag just ingenting.

1 kommentar:

Anonym sa...

I böckerna "Medeltidens svenska krig" och "Svenska krig 1521-1814" av Ulf Sundberg anses Sverige ha genomgått 91 krig fram till 1520 och 31 krig från 1521 till 1814. När man tittar i bilagor var krigen mot Novgorod/Ryssland 25+8=33 och krigen mot Danmark 24+12=36. Författaren medger gärna att gränsdragningarna är svåra. De äldre krigen är dåligt dokumenterade och det finns gränsfall. Exempelvis har han tagit med svensk-engelska kriget 1810-1812 som enligt författaren närmast är att betrakta som en ren fiktion.

Sensemaker