2020-04-05

Farao Okänd den förste


I Egyptens äldre dynastier (ur Jan Assmann, The Mind of Egypt (2002)) ser vi några av de mest kända faraonerna. Som pyramidbyggarna Cheops, Khefren och Mykerinos i fjärde dynastin, och naturligtvis Djoser i tredje, han som började med det hela. Här skrivs han Netjerkhet Djoser där det första är det så kallade Horusnamnet, det andra hans "eget" namn (lite som att kalla den nuvarande påven för Franciskus Jorge).

Och så förekommer två faraoner vid namn Hudjefa. Vilka är de?

När egyptiska skrivare skulle återge regentlängden kom de ibland till faraoner som de var säkra på hade funnits, men var osäkra på vad de hetat. Då skrev de istället "förlorat" eller "raderat" i listan, eller på egyptiska hudjefa. Det är alltså inget personnamn utan en sorts platshållare, ett egyptiskt N N (som står för nomen nescio, "namn okänt" eller bokstavligt "jag vet inte namnet"). Det tog ett tag för egyptologerna att inse hur det egentligen låg till, och att "hudjefa" inte var ett namn. Men än idag kan man se den icke-existerande farao Hudjefa lite varstans.

Inga kommentarer: