2020-04-24

Hippokrates om mat och medicin

Låt maten vara din medicin och din medicin vara mat!
- Inte Hippokrates

Kosten får mycket utrymme i de hippokratiska skrifterna (som nog delvis skrevs av Hippokrates, men förvisso inte alltihop). Men det korta, kärnfulla citatet finns inte där.

Man kan fråga sig vilken medicinsk auktoritet man bör ge Hippokrates. Förhoppningsvis tror inte de som använder citatet att sjukdomar beror på obalans mellan kroppsvätskorna, eller på att livmodern vandrar omkring i kroppen (vilket yttrar sig i hysteri, efter det grekiska namnet på organet). Men tydligen är tillräckligt många tillräckligt imponerade av namnet för att det påstådda citatet ska ha fått vingar, av ett slag som det knappast skulle ha fått om det tillskrevs Galenos, eller någon annan medicinhistorisk stjärna av lägre magnitud än store H.

Det tidigaste belägget för citatet tillskrivet Hippokrates, eller citatet över huvud taget, som jag hittat är från GP 24 januari 1977. Den noggrannaste utredningen av citatets ursprung jag sett gjordes av Diana Cardenas som spårat det till 1979 ("let food be thy medicine"); utan tvivel finns det tidigare, men knappast särskilt mycket tidigare.
Misquotation can lead to persistent misconceptions. "Let food be thy medicine" is a fabrication that was accepted worldwide based on the iconizing of Hippocrates, who appears to give moral and ethical sanction to the phrase. Yet, though food and medicine have been highly related since Antiquity, for Hippocrates, they were not conflated as scientists [eller snarare "scientists"...] claim today.
- Diana Cardenas: Let not thy food be confused with thy medicine: The Hippocratic misquotation (2013)

En möjlig källa är Ann Wigmore (1909–1994). Hon förespråkade bland annat levande föda (liksom kvack och pseudovetenskap i stora lass) och grundade 1963 The Hippocrates Health Institute. Alla tidiga belägg jag sett kommer från henne eller från "hälsokoströrelsen".

Inga kommentarer: