2020-04-12

tidningar.kb.se vidöppen


Ifall någon missat det: tidningar.kb.se har öppnat upp helt, utan restriktioner, under april månad. För att kompensera alla som inte kan ta sig till sina respektive bibliotek.

Här har man samlat in dagstidningar från 1600-talet, inscannade och sökbara. Man har haft (och kommer väl att ha igen) en hård gräns för material med upphovsrätt, varför sökträffar bara behövt gå några år in på 1900-talet för att själva materialet ska ha varit spärrat. Men nu är det alltså fritt fram.

Tjänsten är tidvis hårt belastad – märkligt vore det annars – men är inte fullt lika omöjlig att komma åt som den var precis i början.

Inga kommentarer: