2020-03-31

Om coronavirus


Asterix och det stora loppet (2017) har fått en hel del uppmärksamhet på sistone. Eller åtminstone en av dess figurer, den fuskande romerske elitföraren ... Coronavirus.

Jag har inte sett någon som på allvar trott att det är frågan om någon profetia. De flesta vet att coronavirus inte är ett nytt begrepp, även om det coronavirus som just nu uppfyller tillvaron är nytt. Vilket samtidigt är anledningen till att "coronavirus" är ett dåligt namn på detsamma, eftersom det är en hel grupp med virus.
Coronviruses were first discovered in the 1930s when an acute respiratory infection of domesticated chickens was shown to be caused by infectious bronchitis virus (IBV). In the 1940s, two more animal coronaviruses, mouse hepatitis virus (MHV) and transmissible gastroenteritis virus (TGEV), were isolated. [...] The name "coronavirus" is derived from Latin corona, meaning "crown" or "wreath", itself a borrowing from Greek κορώνη korṓnē, "garland, wreath". The name refers to the characteristic appearance of virions (the infective form of the virus) by electron microscopy, which have a fringe of large, bulbous surface projections creating an image reminiscent of a crown or of a solar corona. This morphology is created by the viral spike peplomers, which are proteins on the surface of the virus.
- Wikipedia: Coronavirus

Nog är solens corona intressantare att jämföra med än en (kunga)krona?


Ett coronavirus är sisådär 140 nanometer i diameter, solen 1,4 miljoner km. Hur mycket större är coronan t h än den t v?


I SvD 21 november 1970 fanns ett tidigt omnämnande av "coronavirus" i svensk dagspress. Artikeln är intressant nog i sig, då den handlar om dubble nobelpristagaren Linus Pauling, och hans märkliga faiblesse för jättestora doser C-vitamin som universalkur. (Faktoider: Galna snillen #2: Linus Pauling)

1 kommentar:

Karl sa...

I en artikel 2005 framlades hypotesen att "ryska snuvan", som härjade runt 1890 och annars brukar beskrivas som en influensapandemi, orsakades av coronavirus OC43. Någon gång måste de ju andra coronavirus vi har hur som helst ha kommit in i den mänskliga befolkningen, oavsett om just den hypotesen håller.