2020-03-12

Hälsovännens Kemiska Laboratorium


Hälsovännen är en tidning som gavs ut av den energiske dr Henrik Berg. På runeberg.org (länken) finns en handfull årgångar digitaliserade; gå och läs, för det är stundtals kostbar läsning.

Från 1902 kan man hitta annonser för Hälsovännens Kemiska Laboratorium. Denna rörelse hade inte, som man skulle kunna tro, ett dugg med tidningen att göra, eller dess förlag eller butiker, något som också påpekades i en rad annonser. Det var en helt självständig skojare som dragit igång en verksamhet med s.k. patentmediciner, som han sålde under uppenbart snyltande på annan verksamhet. Hur sånt kan försigå ens en vecka begriper jag inte.
Den i Malmö häktade underdoktorn f. d. karusell- och skjutbaneägaren Olsen-Neslo [ett av hans många alias utgjordes av efternamnet baklänges] lif och lefverne erbjuda så många raffinerade och sorglustiga poänger, att det är väl motiveradt att ägna mannen ytterligare någon liten uppmärksamhet.
- SvD 13 februari 1916


Här är Hemläkaren – En bok för alla, utgiven av Hälsovännens Kem. Laboratorium. Så fort jag hittade uppgifter om den insåg jag att den är en pärla i kvackarhistorien, eller för den delen svensk historia om bluff & båg.
När "Hälsovännens kemiska laboratorium" startades af Olsen, introducerades firman på humbugsmarknaden med hjälp af en bok, Hemläkaren, som enligt braskande annonser utdelades någon tid gratis mot insändandet af tjugu öre; sedan skulle den kosta en krona. I själfva verket "utdelades" på detta sätt den ena upplagan efter den andra för tjugu öre, hvilka voro mer än skälig ersättning åt den människovänlige utgifvaren.


Titelbladet pryddes af ett porträtt, enligt uppgift föreställande en viss dr Sequa, men i verkligheten afbildande den berömde Pestalozzi, som naturligtvis aldrig haft något med "Hemläkaren" att skaffa.

Den schweiziske författaren och pedagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827)


I bokens början fanns en afbildning af det hus, där "laboratoriet" hade sin lokal, hvilket utvisades af en ståtlig inskrift öfver hela fasaden. Denna inskrift fanns i verkligheten icke på huset i fråga, men hade klistrats på fotografiet. Laboratoriets lokal inskränkte sig till en del af källarvåningen.

Man fick vidare se en afbildning af "chefskontoret", som dock inte alls hade något att göra med Hälsovännens kemiska laboratorium utan återgaf ett direktionsrum hos – Svenska Telegrambyrån och helt öppenhjärtigt var knyckt ur dess annonstaxa.
Vad själva produkterna beträffar utgjordes de mestadels till apoteksvaror till överpris med rundligt tilltagna löften. Som vanligt.

Senare åtalades de ansvariga, som utöver f. skjutbaneägaren utgjorde f. velocipedtillverkaren Anders Lindahl. I mitt ex av Hemläkaren finns en rejäl avslutning rubricerad "Akta Er för värdelösa efterapningar". Sådana är standard i sammanhanget, men det som sticker ut är att det är f. kompanjonen A. Lindahl som hängs ut. Jag har inte grävt djupare och vet inte varför de blev osams. Gissningsvis handlade det om pengar.

Inga kommentarer: