2020-03-30

Lördagsfråga 601: 100-400  1. Cornwall indelat i hundare, en indelning som alltså finns utanför Uppland och dess Attundaland (åtta hundare) och allt vad de heter. Begreppets historia är gammal och osäker, även om man är hyfsat säkra på att ordet "hundra" finns med.
  2. En Packard 200 från tidigt 1950-tal.
  3. Leonidas mask från Frank Millers 300, en tecknad serie och film om slaget vid Thermopyle.
  4. Lady Astor stod för listan The Four Hundred. Under lång tid utgjorde den listan – som var bokstavlig, inte bildlig – definitionen av New Yorks verkliga grädda, utan riff-raff eller new money.

100-400 tog Tricky snabbt.Inga kommentarer: