2020-03-25

Informationskrig pågår

Några ord om företeelsen informationskrig:

Informationskriget går inte ut på att ha rätt. Det går ut på att sprida påståenden – sanna, falska eller mittimellan – i mängd för att tränga undan fakta.

Informationskriget går ut på att förvirra och göra det svårt att ta ställning.

Och kom ihåg: Den som delar, deltar.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Informationskrig pågår för närvarande i Sverige. Det går inte att hitta officiella uppgifter om antal insjuknade, avlidna eller intagna på sjukhus. I stället florerar olika uppgifter hos olika massmedia m fl. För det mesta inte så stora skillnader men varje skillnad utgöt en risk för konspirationsteorier.

Varje dag hålls presskonferenser från centralt håll. Det mesta är enbart svulstiga ord som "vi arbetar hårt på det här", "läget är stabilt" trots att en fördubbling av antal smittade sker på sju dagar men inget sägs om vad för slags plan som FHM och regeringen har. Ytterst lite med substans sägs trots ordrikedom.Inget sägs om bästa och värsta fall.

Ren desinformation vill jag kalla en plansch med en en rätt smal hög kurva och en lite bredare men bara hälften så hög kurva med en vågrät linje alldeles ovanför den den lägre kurvan. Den smala och höga kurvan är avsedd att visa utfallet i antal sjuka som en funktion av tiden, x-axeln om inget görs för att stoppa spridningen medna den bredare och lägre kurvan avses visa hur det blir med åtgärder som fördröjer spridnínegn av viruset. Den vågräta linjen ska visa sjukvårdens kapacitet. Inga värden är utsatta på axlarna och de två kurvorna har inget att göra med vad som kommer att bli det verkliga utfallet utan visar bara pricipiellt vad man vill åstadkomma. Men dessa kurvor visas om och om igen. Men för den som inte har vana att analysera kurvor blir denna plansch lätt fakta. Fältet är fritt för egna tolkningar för hur många sjukdomsfall och hur länge spridningen kommer att fortsätta.

Magnus sa...

Anonym är antingen desinformatör själv eller ironisk.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/ny-fas-kraver-nya-insatser-mot-covid-19/

Kurvtillplattningen är en pedagogisk förklaring av strategin.
Det är klart att man inte kan veta hur många som kommer vara smittade samtidigt eller hur länge epidemin varar. Därför inga värden.

Hexmaster sa...

Ja, det var ett så uppenbart fall av QED att jag låter det stå kvar.