2020-03-08

Trota blir tre


Rätt ska vara rätt. Och så få kvinnor som det är i medicinhistorien så finns det ännu mindre anledning att slarva.

Trotula är inte en person utan en bok. Det är en samling med medicinska texter skriven av tre kvinnor i Salerno på 1100-talet. En av dem har vi namn på: Trota. Efter henne fick hela samlingen namn: "lilla Trota" eller Trotula. Och så småningom övergick namnet på boken till den enda identifierade författaren.


Inga kommentarer: