2016-01-10

Storkvackarna Sultan och Zazzio

Knas-bingo: Anders Sultan tipsar om NaturalNews.com som hyllar Donald Trump för att han förvillar om vacciner.

Kolloidalt silver är ormoljan för dagen. I Facebook-grupper som KOLLOIDALT SILVER och i synnerhet Kolloidalt Silver 2.0 marknadsförs det som undermedel mot allt och lite till. Sedan geschäftet uppdagades har Anders Sultan, som gör grova pengar på silvervattnet Ionosil (2014 hade hans företag Ion Silver AB en omsättning på 16 miljoner, ratsit) hållit en lägre profil. Istället för aktiv marknadsföring får han nöja sig med passiv: Återge anekdoter, nämna att den och den och den hade samma symptom som du och tog KS och blev bra, och, ja, jag får ju inte rekommendera något särskilt medel men *blink* ... Publiken utgörs av besökare i tiotusental som tycker att det är helt i sin ordning att be om medicinsk rådgivning på en Facebook-grupp driven av kvackare och befolkad med hämningslösa, beskäftiga amatörer. Även bortsett från kvackandet är Anders Sultan en synnerligen motbjudande person vars mörkbruna åsikter om politik och diverse konspirationsteorier torde vara okända för de flesta medlemmarna i KS 2.0. Om det har jag skrivit i Kolloidala konspirationer.

Sultan har en kumpan i Michael Zazzio: utbildad sjuksköterska som driver en laserklinik med bot mot det mesta (har inte sett någon närmare granskning men med tanke på MZ:s CV i övrigt vore den nog värd en sådan), han sitter i styrelsen för kvackarföreningen National Health Federation (NHF) Sweden, är styrelseordförande i Ion Silver liksom föreningen SARA som ger ut kvackartidningen 2000-talets Vetenskap ... Kort sagt, om man studerar svenskt kvacksalveri stöter man snart på Zazzio.

Efter skriverier i HD och Sydsvenskan polisanmäldes Ion Silver av Läkemedelsverket. Förundersökningen lades ner sedan brott ej kunnat styrkas.

Anders Sultan svarade med att stämma såväl Lars Dahmén, ansvarig utgivare för Helsingborgs dagblad och Sydsvenskan, som Joakim Brandberg, chefsjurist på Läkemedelsverket. Till juridiskt ombud valde han Michael Zazzio. (Observera: Sultan skriver själv att han "polisanmält", men i protokollet från tingsrätten nämns en stämningsansökan. Jag litar mer på tingsrätten; det vore helt typiskt om Sultan fått redan den saken om bakfoten.)

Ett juridiskt ombud kan naturligtvis vara jurist men behöver inte vara det. Det ska däremot vara någon som rätten "med hänsyn till redbarhet, insikter [för det aktuella fallet] och tidigare verksamhet finner lämplig". Ombudet ska behärska svenska språket. Och om ombudet visar "oredlighet, oskicklighet eller oförstånd eller anses ombudet i annat fall olämplig" så blir det också underkänt.

Jag vet inte hur ofta ombud nobbas. Men Michael Zazzio fick nobben. Med besked. Svenska språket behärskar han nog, åtminstone rent tekniskt, men i övrigt visade han sig vara oredlig, oskicklig, oförståndig osv.
Hans yttranden är vidlyftiga, ostrukturerade och till stora delar utan relevans. Michael Zazzio ägnar betydande delar av skrifterna till att diskutera personer och omständigheter som inte har någon direkt betydelse för målet. En konsekvens av detta är att det är svårt för [tilltalad] att följa och förstå vad Anders Sultan hävdar i målet. I det kompletterande svaromålet har det påpekats att vissa av de i stämningsansökan påtalade uppgifterna inte förekommer i de aktuella artiklarna och att andra uppgifter är felaktigt återgivna.
Michael Zazzio har i yttrande av den 26 oktober 2015 framhärdat och anser tydligen att uppgifterna förekommer, dock utan att precisera var dessa skulle återfinnas. Michael Zazzio har även gett in omfattande skriftlig bevisning bestående av klipp av artiklar m.m., jämte egna kommentarer, som till stora delar saknar betydelse för saken. Ett exempel på det senare gäller de omdömen han fäller om undertecknade ombud.
 - Helsingborgs tingsrätt: Aktbilaga 170, mål nr B 1890-15, 2015-12-08 [PDF]

Lita på att en tingsrätt känner igen en rättshaverist ...

Givetvis borde Sultan, av rent egenintresse, inte låta hans vrickade vän och kompanjon komma i närheten av målet. Men nu är de av samma skrot och korn. Och i Sultans ögon är Zazzio givetvis ännu en hjälte som makten gör sitt bästa för att tysta. Och givetvis hejar anhängarna i KS 2-sekten på. I skrivande stund verkar det (tråden är lite yvig) vara en (1) kommentar som menar att Sultan borde skaffa sig ett juridiskt ombud som kan sin sak, "som inte blandar in emotionella eller polemiska argument i bevisföringen".

Faktum är, att Anders Sultan tycker att det är helt i sin ordning att be om juridisk rådgivning på en Facebook-grupp driven av kvackare och befolkad med hämningslösa, beskäftiga amatörer. Få se hur lång tid det tar innan han upptäcker skillnaden mellan att kränga ormolja till godtrogna och att lura en domstol.

3 kommentarer:

AH sa...

Skulle vara lite intressant om det hade funnits möjlighet att ta del av det material som Zazzio tillsammans med Sultan kokat ihop. Nu går det ju bara gissa vad som döljer sig i materialet som inneburit tingsrättens formuleringar apropå Zazzios förmågor som juridiskt ombud. Lite ledtrådar tror jag dock mig funnit i Nya Dagbladets debattinlägg av Sultan. Vill inte länka till artikeln då det ger onödig reklam till vad som är alternativmedia av sämre sort, men för den som är intresserad är nog debattinlägget inte svårt att hitta. Det innehåller i alla fall så många tokigheter att hälften vore alldeles för mycket. Bland annat hävdar Sultan att åklagarens beslut att inte gå vidare i målet innebär följande:

”Det har nämligen i målet redan bevisats att tidningarna har baserat sina påståenden på utvalda experters påståenden och inte på vetenskapliga fakta.”

Med tanke på att åklagaren aldrig någonsin uttalat sig om det vetenskapliga i fallet kan jag tycka denna formulering är väldigt märklig. Den vetenskapliga aspekten har istället varit ointressant då åklagaren ansåg att Sultan gjort sina uttalanden som privatperson och som privatperson har han all rätt i världen att uttrycka sig hur ovetenskapligt han vill. Men Sultan avslöjar i alla fall sedan material som bifogats brottsmålet:

”Vetenskapliga fakta från tidigare publicerade studier har bifogats brottmålen i Helsingborg och Malmö mot den ansvarige utgivaren och därigenom har tidningarnas experter bevisats ha fel i samtliga de yttranden som har angripits och som nu ligger till grund för åtalen i brottmål om grovt förtal.”

Skulle gissa att denna del är något som saknar relevans i målet. Har väldigt svårt att tänka mig att tingsrätten hade tänkt ta upp något fall huruvida kolloidalt silver fungerar, speciellt med tanke på att det är Sultan i form av privatperson och inte som VD för Ion Silver som åtalat tidningarna för förtal. Det verkar lätt för Sultan att peka finger åt andra för att de inte kan göra åtskillnad på dessa roller, samtidigt som han själv har svårt med det.

Detta får mig osökt att komma in på användandet av ordet ”vi” i materialet som Zazzio lämnade över till tingsrätten. Är visserligen ingen jurist, men att det skulle vara kutym att skriva ”vi” i juridiska sammanhang har jag väldigt svårt att tro. Skulle nästan gissa att det är helt tvärtom, att ”vi” snarare bör undvikas, då det i juridiska avseenden är väldigt viktigt att vara tydlig med vem det handlar om.

Vidare i inlägget verkar Sultan ha planer på att stämma var och en som någonsin uttryckt ett endaste knyst om att kolloidalt silver inte fungerar. Framförallt verkar han tycka Läkemedelsverket betet sig illa. Eftersom de använt sig av preskriberat material mot Ion Silver anser Sultan att:

”Vi snackar alltså om kriminalitet på en betydande nivå innanför Läkemedelsverkets väggar.”

Eftersom Läkemedelverket lämnat in en anmälan mot Ion Silver så anser Sultan att:

”Läkemedelsverket har anmält sådan brottsmisstanke, vilket innebär att Läkemedelsverkets chefsjurist inte kan lagen och inte begriper vad den innebär och betyder.”

Även om mina kunskaper om vad som innebär betydande nivå gällande kriminalitet, tror jag inte Läkemedelverkets eventuella brott räknas som det i det här fallet. Tror dessutom att detta är ett fall som rör sig i gråzonerna då det gäller lagen och att då anmäla brottsmisstanke är inte alls så konstigt för en chefsjurist som Sultan vill påskina. Det är trots allt rätt solklart att Sultan använder nätet för att marknadsföra sin produkt så att han kan tjäna pengar via företaget. Hade han gjort sina uttalande som VD för Ion Silver hade han med stor sannolikhet fällts för falsk marknadsföring, men nu klarar han undan det genom att hävda att han har uttalat sig som privatperson.

Sedan om det är någon som tvivlar på att Sultan är en rättshaverist så borde följande citat inte lämna några tvivel kvar:

”Hade kammaråklagaren inte kommit fram till det som han kom fram till, så hade han polisanmälts och åtalats.”

Anonym sa...

Lång artikel där Michael Zazzio omnämns

https://magasinetfilter.se/granskning/i-all-valmening/?fbclid=IwAR2zo-1c_xhTL4-_XzeeXMZllKUCz2o6e3jtwj6Ii2YWmNo0vgPexA-DiPo

Anonym sa...

Bötfälld igen https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/03/13/lakemedelsverket-kraver-vite-for-forsaljning-av-kollodialt-silver/