2016-01-26

Bibelvarianter

Ty dens visas hjerta är på hans högra hand; men dens galnas hjerta är på hans venstra.
- Predikaren 10:2 (Karl XII)
Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta till vänster.
- Predikaren 10:2 (1917)
Den vises förstånd bringar lycka, dårens förstånd bringar olycka.
- Predikaren 10:2 (Bibel 2000)

Samma text i tre olika översättningar. De förra återger ordalydelsen, den senare betydelsen. Vilken som är bäst? I detta fallet känns det svårt att förorda de två första eftersom de är obegripliga.

Vilket naturligtvis inte hindrar att folk har föredragit dem. Det finns många som inte har det minsta till övers för det arbete som lagts ner på att få bibeln så korrekt översatt som det bara är möjligt utan som aktivt förespråkar äldre översättningar. Den teologiska motiveringen är att Gud vakat över hans heliga ord:
Det är helt enkelt från ett kristet perspektiv otänkbart att den Helige Ande skulle väglett sina troende att i flera århundraden använda fel text.
- Svenska Reformationsbibeln: FAQ

En mänskligare motivering vore vanlig, enkel konservatism. Om detta skrev jag i bloggposten Den perfektaste bibeln.

Här är en motivering åt samma håll, så att säga, men av ett helt annat slag. Den är så briljant fånig att den borde vara ett skämt; men inte skulle väl en herre som C. G. Holm skämta om något så allvarligt som vänstervridning..?
Bibeln tycks ansluta sig till den allmänna vänstervridningen i samhället när ovanstående kärnfulla text förändras till oigenkännlighet i den nya bibelöversättningen.
- C. G. Holm: Vänstervriden i Bibelöversättningen, Contra 2000/2

Grundaren av den högerextrema tidningen fann helt enkelt den gamla översättningen tilltalande av politiska skäl, och försökte att yxa till argument för att den vore att föredra framför den nyare läsliga. Om det ska tas på allvar, som sagt; å andra sidan är det inte mycket mer vrickat än saker som sägs på fullt allvar i såväl politiska som religiösa sammanhang.

För den som är nyfiken på språket i bibeln, med eller utan religiösa, politiska eller andra griller, så finns det riktigt, riktigt fina verktyg på nätet. Det givna stället att börja på är Blue Letter Bible. Där hittar man grundtexterna, historiska översättningar (Septuaginta är GT till grekiska och Vulgata alltihop till latin) vars betydelse svårligen går att överdriva, liksom en bunt moderna. Och så finns där hur mycket kommentarer och språkhjälp som helst.

- Blue Letter Bible: Ecc 10:2, interlinear

Här är Predikaren (Ecclesiastes) 10:2 på hebreiska med förklaringar ord för ord. Grekiskan nedanför är från Septuaginta. Kolumnen "Strong's" leder till respektive ord i Strongs konkordans, det är en samling av alla ord som förekommer i originaltexterna med utförliga förklaringar. Här kan även en novis enkelt gräva runt bland rötter, varianter och betydelseskiftningar hur länge som helst.

En till, eftersom frågan dök upp: Hjärtat ligger snarare mittåt än till vänster.

[Hjärtat] ligger i bröstkorgen mellan lungorna, lite förskjutet åt vänster.
- 1177 Vårdguiden: Hjärtats uppbyggnad


3 kommentarer:

Anonym sa...

" Grundaren av den högerextrema tidningen fann helt enkelt den gamla översättningen tilltalande av politiska skäl, och försökte att yxa till argument för att den vore att föredra framför den nyare läsliga."

Dumfan ville alltså ha det till att det var politisk vänster och höger som den okände författaren av predikaren avser (predikaren själv hävdar indirekt att författaren är kung Salomo, men det är det ingen som tror på). Komplett nonsens förstås. Predikaren är från kanske 200 före Kristus. Politisk höger och vänsterskala uppstod i samband med franska revolutionen i slutet av 1700-talet. Det är ungefär tvåtusen år mellan händelserna!

Sensemaker

AH sa...

Nu får man visserligen ge C G Holm att han i alla fall känner till var höger/vänster-skalan kommer ifrån. Det blir rätt tydligt då man läser igenom den länkade artikeln. Han verkar dessutom se versen i dess gamla utformning mest som en kul sak och inte som ett politiskt utspel i bibeln. Samtidigt verkar han uppriktigt upprörd över förändringen då han tycker den är allt för förenklad. Dock tycker jag artikeln är väldigt otydlig vari vänstervridningen ligger. Om det nu inte ligger något politiskt i själva versen, så har jag svårt att se hur förändringen skulle kunna ses som någon vänstervridning politiskt sett.

Anonym sa...

C G Holm verkar inte riktigt kunna bestämma sig:

"Nu ska den citerade bibelversen i och för sig inte tolkas politiskt."

Sedan verkar han göra precis detta:

"The New Jerome Biblical Commentary redigerad av Raymond E. Brown, Joseph A Fitzmyer och Roland E. Murphy, visar att i Gamla Testamentet används begreppen höger och vänster som metaforer för vishet, styrka, framgång och rättrådighet (höger) och dårskap, svaghet, misslyckande och villfarelse (vänster). I sanning en profetisk beskrivning av världen 2500 år senare! Den avsedda innebörden i texten är snarast att det finns två vägar att välja och att man alltid ska välja den goda vägen, den starka vägen. Kanske är det också en vägledning för politiken, och just här råkar det faktiskt vara så att sättet att placera de politiska grupperna i 1789 års franska nationalförsamling ger ett slags politisk konkretion åt bibeltexten."

Att han inte är okunnig om att det är 2500 år och hundratals mil mellan de olika metaforiska betydelserna av höger och vänster, men sedan väljer att ändå läsa in "profetisk beskrivning" mellan dem vittnar väl om något som är värre än okunnighet; faktaförakt.

Sensemaker