2010-12-21

Intervjuer med wienerbröd

På 90-talet gjorde jag en Mediearkivet-sökning på ordet "wienerbröd", och fick en halvmiljon träffar. Artiklarna handlade förstås inte om bakverk, utan wienerbröden fanns där som något slags minimimarkörer för att visa att intervjun skett öga mot öga - oftast på ett kafé - och inte per telefon.

- Tobias Regnell i Filter 10/2009

"...Eller via mail" hade det vart idag. För visst är det skillnad i arbetsinsats mellan att utbyta några mail eller prata i telefon en stund, och att avtala ett fysiskt möte på ett fik. Och då vill man som journalist poängtera det, inte bara för att visa att man är duktig utan även att man har engagerat sig. Om det nu görs medvetet eller omedvetet - jag vet inte hur utbrett greppet är i facket.

Chefredaktören nämner även en annan poäng, att skapa avbrott i texten så att intervjun inte bara utgörs av dialog. Han kunde även ha nämnt att man som läsare känner sig lite mer närvarande om man så att säga fått följa journalisten hälarna, när han berättar om hur de stämt träff på ett trivsamt ställe och går dit en solig onsdagseftermiddag osv. Klart är att det måste finnas någon poäng med att lägga in information som inte har ett dugg med artikelns ämne att göra.

Inga kommentarer: