2010-12-19

Uppmärksamhetstrappan

First they ignore you. Then they ridicule you. And then they attack you and want to burn you. And then they build monuments to you.

And this is what is going to happen to the Amalgamated Clothing Workers of America.

- Nicholas Klein citeras i Documentary history of the Amalgamated Clothing Workers of America (1919), sid 53

Citatet i olika varianter, dock undantagslöst utan slutklämmen ovan, tillskrivs idag oftast Mahatma Gandhi. Om han någonsin skrev eller sade något i den stilen så vore det intressant att se belägg för det.

ACWA var ett fackförbund för textilarbetare. Det grundades 1914 efter en hård strejk i Chicago, och gick länge från klarhet till klarhet. 1976 gick det ihop med ett annat förbund. Några monument resta till föreningens ära känner jag inte till.


Ovanstående är en detalj ur den längre utläggningen på faktoider.nu: Gandhis fyra faser som jag just lagt ut.

Inga kommentarer: