2010-12-01

Julen varar än till påska...

Den fattiges jul räcker inte till påsk

Detta ordspråk finns med i Christopher Larsson Grubbes Penu Proverbiale från 1665. Noga räknat stavade han "dhen fattigas Jwl räcker intet till Påsk", och bokens tidstypiskt långa titel lyder Dhet är Ett ymnigt förrådh aff allehanda Gambla och Nyia Swenska Ordseeder och Lährespråk (ungefärliga stavningar).

Innebörden är ungefär att för den fattige är fest och högtid, som jul och påsk, undantag och inte regel. Ett annat talesätt med motsvarande innebörd är "efter jul kommer fastan". Det är äldre tiders bistra förfäder till dagens tunna plånböcker i januari, eller hur man nu formulerar det.

Inga kommentarer: