2009-10-04

Freudiansk glidning

A "Freudian slip" is when you mean one thing, but you say your mother.

Sigmund Freud (1856-1939) skrev mycket om företeelsen, men han kallade det inte för Freudscher Versprecher, freudiansk felsägning eller Freudian slip. Termen han myntade var Fehlleistung, "fel-handling", och det kunde också syfta på andra avslöjande fel än de språkliga.

Det engelska begreppet Freudian slip har spårats till 1959. Jag vet inte om det förekommit tidigare än så, i det språket eller något annat.

Wikipedia (eng.): Freudian slip
Wikipedia (ty.): Fehlleistung
Etymonline: Freudian

Inga kommentarer: