2008-02-01

"Mr Watson, come here!"

Citat är en rik och säregen undergrupp av faktoider - de är många, ibland bevisligen osanna, men desto oftare omöjliga att bevisa eller motbevisa. "Belägg saknas" är det vanligaste negativa beskedet; se de jättelånga avsnitten under rubriken Unsourced på Wikiquotes sidor om t.ex. Einstein, Churchill och Martin Luther King.

Då är det desto roligare att hitta ett otvetydigt belägg för ett citat, och dessutom i första hand. Se här Alexander Graham Bells beskrivning av hans första telefonsamtal, hämtad ur hans egen anteckningsbok:(Faktoid not: Bell fick det första patentet på en telefon-konstruktion, men han var bevisligen inte den förste att konstruera en maskin som överförde ljud på elektrisk väg. Se upp för partsinlagor på Wikipedias sida Invention of the telephone.)

Inga kommentarer: